Foto: Christian Appelsved

Hjorthagens vokalensemble

Tisdagar 18:30-21:30

En kör för dig som vill sjunga på avancerad nivå, utmanas och utvecklas i ditt ensemblemusicerande samt ta solistiska uppdrag. Det här är en ensemble för dig som är en erfaren sångare och god notläsare. Ensemblen har plats för 16 sångare.  Ålder från 23 år och uppåt.

Vi arbetar i projekt, där du själv ansvarar för inlärning av notmaterial.
Repetitioner sker primärt på tisdagar 18.30-21.30 i Hjorthagskyrkan, dock inte varje vecka. För mera information och anmälan för provsjungning kontakta körens ledare Karin Oldgren.

Körledare

Karin Oldgren

Karin Oldgren

Engelbrekts församling

Mer om Karin Oldgren

Karin Oldgren är utbildad i kyrkomusik, orkester- och kördirigering på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där hon studerat för bl a professorerna Anders Eby, Gustaf Sjökvist och Kjell Ingebretsen. Studierna avslutades med hennes Diplomkonsert i Kördirigering 1996. Utöver närmare 30 år som körledare inom kyrkan är Karin sedan 2008 lektor i körsång och kördirigering vid Musikhögksolan i Örebro. Hon är också verksam som frilansande dirigent och pedagog med bl a återkommande uppdrag för Radiokören. Med sin ensemble S:t Johannes kammarkör har Karin arbetat med att förnya och vidga körkonsertbegreppet. 2013 vann Karin Oldgren priset som tävlingens bästa dirigent vid Anton Bruckner Choir Competition samt erhöll Stockholms Stifts Sankta Ceciliapris 2017.