Foto: Mats Peeter Horm

Hjorthagens kammarkör

Torsdagar 18:30-21:30

Inställt Covid-19

För att minska risken för smittspridning är denna aktivitet inställd.

En kör för dig som vill musicera tillsammans med andra på hög nivå. En kör för dig som både vill sjunga traditionell körmusik och utforska nya vägar i körmusikens vidunderliga land, genom exempelvis scenisk gestaltning, improvisation och nyskriven musik i olika genrer. En kör där du är viktig som individ, såväl musikaliskt som personligt. En kör där du förväntas ta stort och långsiktigt ansvar men också får vara med om stora upplevelser.

Du behöver ha körvana, god sångröst och notläsningsförmåga.
Repetitioner torsdagar 18.30-21.30 i Engelbrektskyrkanl.

För mera information och anmälan för provsjungning kontakta körens ledare Karin Oldgren 

Körledare

Karin Oldgren

Karin Oldgren

Engelbrekts församling

Mer om Karin Oldgren

Karin Oldgren är utbildad i kyrkomusik, orkester- och kördirigering på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där hon studerat för bl a professorerna Anders Eby, Gustaf Sjökvist och Kjell Ingebretsen. Studierna avslutades med hennes Diplomkonsert i Kördirigering 1996. Utöver närmare 30 år som körledare inom kyrkan är Karin sedan 2008 lektor i körsång och kördirigering vid Musikhögksolan i Örebro. Hon är också verksam som frilansande dirigent och pedagog med bl a återkommande uppdrag för Radiokören. Med sin ensemble S:t Johannes kammarkör har Karin arbetat med att förnya och vidga körkonsertbegreppet. 2013 vann Karin Oldgren priset som tävlingens bästa dirigent vid Anton Bruckner Choir Competition samt erhöll Stockholms Stifts Sankta Ceciliapris 2017.