Medlemmar i en barnkör står och sjunger i en kyrka.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Ceciliakören

Torsdagar 18:00-19:00. 9-12 år (åk 4-6).

En barnkör som fokuserar på grundläggande träning i körsång, tonbildning och solmisation utifrån en varierad repertoar. Framträdanden sker ett par gånger per termin på gudstjänst och konsert. Det förväntas att man både kan vara med på repetitionerna och framträdandena. Ingen provsjungning krävs. 

Ålder: 9-12 år

Tid: Torsdagar kl 18:00–19:00 

Plats: Hjorthagskyrkan, Dianavägen 8.

Körledare: Kerstin Alling

Medverkan är kostnadsfri.

Anmäl ditt barn här!