Kontakt

Här kan du komma i kontakt med Engelbrekts församling.

Skriv ett meddelande till Engelbrekts församling:

Kyrkoherde

Annelie Lowén

Annelie Lowén

Verksamhetsansvarig Engelbrekt och Verksamhetsansvarig Administration

Övrig personal i bokstavsordning

Amanda Mattsson

Amanda Mattsson

Stiftelsehandläggare

Angelika Wohnberg

Angelika Wohnberg

Ekonomiassistent

Anna-Karin Wiknertz

Anna-Karin Wiknertz

Diakoniassistent

Bengt Eklund

Bengt Eklund

Organist

Carl Wennerberg

Carl Wennerberg

Reception, vaktmästare

Cecilia Matton

Cecilia Matton

Diakon

Christian Appelsved

Christian Appelsved

Kommunikatör,Verksamhetsansvarig service

Clary Nilsson

Clary Nilsson

Diakon

Érika Berglund

Érika Berglund

Husmor

Hans-Erik Karlsson

Hans-Erik Karlsson

IT- och Fastighetsansvarig

Julia Bjerleus

Julia Bjerleus

präst

Komminister, Präst

Karin Bäckström

Karin Bäckström

Organist, Körledare

Karin Oldgren

Karin Oldgren

Organist, Körledare

Gabriella Johansson

Gabriella Johansson

Präst

Marie Andersson Lyckeståhl

Marie Andersson Lyckeståhl

Columbarieföreståndare

Nicklas Amran Blom

Nicklas Amran Blom

Präst

Peter Andersson

Peter Andersson

Bokning, kyrkoskrivare

Pär Degerman

Pär Degerman

Kanslichef

Staffan Alveteg

Staffan Alveteg

Kantor

Stefan Therstam

Stefan Therstam

Organist

Thomas Dahl

Thomas Dahl

Kyrkovaktmästare

Tonja Orheden

Tonja Orheden

Musikpedagog

Ulf Winddotter

Ulf Winddotter

Präst, Verksamhetsansvarig Hjorthagen

Präster

Annelie Lowén

Annelie Lowén

Kyrkoherde

Nicklas Amran Blom

Nicklas Amran Blom

Präst

Julia Bjerleus

Julia Bjerleus

Präst

Gabriella Johansson

Gabriella Johansson

Präst

Gunnar Stålklint Suárez

Gunnar Stålklint Suárez

Präst

Ulf Winddotter

Ulf Winddotter

Präst

Érika Berglund

Érika Berglund

Husmor

Cecilia Matton

Cecilia Matton

Diakon

Clary Nilsson

Clary Nilsson

Diakon, arbetsledare

Anna-Karin Wiknertz

Anna-Karin Wiknertz

Diakoniassistent

Stiftelsemedel

Amanda Mattsson

Amanda Mattsson

Stiftelsehandläggare, diakoniassistent

Bengt Eklund

Bengt Eklund

Organist, körledare

Staffan Alveteg

Staffan Alveteg

Kantor

Karin Bäckström

Karin Bäckström

Organist, barn- och ungdomskör

Karin Oldgren

Karin Oldgren

Organist, körledare

Stefan Therstam

Stefan Therstam

Organist

Tonja Orheden

Tonja Orheden

Musikpedagog

Marie Andersson Lyckeståhl

Marie Andersson Lyckeståhl

Columbarieföreståndare

Hans-Erik Karlsson

Hans-Erik Karlsson

IT- och fastighetsansvarig

Peter Andersson

Peter Andersson

Bokning, kyrkoskrivare

Thomas Dahl

Thomas Dahl

Kyrkvaktmästare

Carl Wennerberg

Carl Wennerberg

Reception, Cafévärd

Pär Degerman

Pär Degerman

Kanslichef

Angelika Wohnberg

Angelika Wohnberg

Ekonomiassistent

Christian Appelsved

Christian Appelsved

Kommunikatör