Internationella gruppen

Internationella gruppen i Engelbrekts församling arbetar för lokal påverkan som får en global påverkan.

Engelbrekts församling har en aktiv ACT-grupp som planerar och genomför insamlingar till aktuella hjälpprojekt, vill sprida kunskap om ACT-Svenska kyrkans arbete och vara med vid påverkan för fred och jämlikhet, socialt så väl som ekonomiskt. 

Kom med i Internationella gruppen du också!

Läs mer om ACT-Svenska kyrkan här.

Kontakt