Foto: Vadim Gromov

Mötesplatser

Som nerverna på ett blad, ett fint nätverk av kontakter och vägar. Det finns många möjligheter för människor att mötas i Engelbrekts församling.

Covid-19

OBS! Max 8 personer vid varje sammankomst.