Hjorthagskyrkan

Invigningsår: 1909 Arkitekt: Carl Bergsten

Vårmarknad

Välkommen till Engelbrekts församlings välbesökta vårmarknad söndag 19 maj kl. 12.00-15.00 utanför Hjorthagskyrkan, Dianavägen 10.

Hjorthagskyrkan är ett av de vackraste och märkligaste exemplen på kyrkobyggnader från sekelskiftet. Den uppfördes 1907 - 1909.

Kyrkobyggnaden är uppförd i rött tegel på betonggrund med bärande balkar av armerad betong. Kyrkans exteriör följer Bergstens ritningar från 1907. 

Klicka här för att läsa mer om arkitekten Carl Bergsten på Wikipedia.

Kyrkorummets interiör är frånsett orgelfasaden fullständigt bevarad och utgör ett av de renaste och mest oförvanskade exemplen på sekelskiftets genomarbetade miljögestaltning. Kyrkorummet har en basilikal form och utgörs av ett brett, tunnvälvt mittskepp med klerestorium, flankerat av låga och smala sidoskepp som fungerar som sidogångar. Det är ljust och överskådligt och utsmyckning och inredning samverkar till en enhetlig karaktär. Dekorationerna i långhuset är utförda av dåtidens mest anlitade dekorationsmålare, Filip Månsson.

Glasmålningar i koret har utförts av konstnären Eigil Schwab. Altaruppsatsen är skulpterad i kalkbruk av Tore Strindberg.

Tore Strindberg har också skulpterat en Hubertushjort som är placerad i koret. Hjorten är 173 cm hög och är skuren i trä och förgylld.

Hjorthagskyrkan är belägen på Jägarbergets högsta del i kvarteret Hjorthagen. Kyrkogården utgörs av en parkanläggning och används inte för begravningar. Muren, trappor och trappbarriärer är utförda av granit. Kyrkogårdens båda ingångar är placerade i muren mot Dianavägen och stängs av smidda järngrindar. På grindarnas dekor finns löpande hjortar och monogrammen HK (Hjorthagens kyrka) och EF (Engelbrekts församling). Grindarna och en lykta framför muren är utförda efter ritningar av hovintendenten G Lindgren. Lyktorna vid entrén är ritade av Carl Bergsten.

Församlingshuset ligger öster om kyrkan och byggdes ursprungligen efter ritningar av E Lundroth 1902.

På Stockholmskällan kan du hitta mer historik om Hjorthagskyrkan.

Besök Hjorthagskyrkan

Dianavägen 10. Ingång med hiss finns till vänster om trappan.

Kyrkan är öppen onsdag–söndag 13:00–16:00.
Hjorthagskyrkan är stängd 1 maj samt midsommarhelgen 21-23 juni 2024.

Parkering finns utanför kyrkmuren till höger om grinden.

Lokaltrafik: Tunnelbana till Ropsten. Utgång mot Hjorthagen. Utanför spärrarna finns hiss och trappa upp till gatuplan. Gå Artemisgatan åt höger och sedan Skogvaktargatan åt vänster ett kvarter. Sök resa på sl.se

 

Klicka här för att läsa mer om Engelbrektskyrkan

Klicka här för att läsa mer om Hjorthagskyrkan