Vigselmusik

Här kan du lyssna på musik som lämpar sig vid vigsel.

Musiken vid vigseln bestämmer du i samråd med organisten och psalmerna med prästen. Församlingens präster, med sin mångåriga erfarenhet av vigselgudstjänster, kan också ofta ge inledande goda råd om musikvalet.

I vigselgudstjänsten ingår: 

  • Inledande orgelmusik. Du väljer i samråd med organisten lämplig musik. Här hittar du musik som passar bra såväl i sammanhanget som med utgångspunkt från de instrument som finns i kyrkan.
  • 2-3 psalmer ur svenska psalmboken.
  • Ackompanjemang till solist vid högst 2 tillfällen (se nedan).
  • Avslutande orgelmusik. Även här väljer du i samråd med organisten lämplig musik - du har även här god hjälp av musikexemplen.

 Solistmedverkan:

Vigseln är en viktig och högtidlig gudstjänst. För att upplevelsen ska bli så fin och rik som möjligt är det viktigt att solisten har viss erfarenhet av att framträda i offentliga sammanhang. 

  • Organisten behöver ha kontakt/noter senast en vecka före vigseln.
  • Noterna ska vara i den tonart som solisten sjunger eller spelar. Det räcker alltså inte med text och ackordanalys, CD eller Youtube-länk.
  • Repetition sker 30-45 minuter före vigselgudstjänsten.

Då många önskemål om sånger innefattar kända artisters stycken, kan det ibland vara svårt att göra musiken rättvisa med de något begränsade resurser som vi kan erbjuda när det gäller instrument, tillfällen till repetition och framförandemöjligheter. I många fall kan det då vara en fördel att engagera någon som sångaren i vanliga fall samarbetar med. Ni får alltså gärna anlita och bekosta egen ackompanjatör.

 Vi värnar den levande musiken vid våra gudstjänster och förrättningar. Därför använder vi inte inspelad musik (CD).