Om Engelbrekts församling

Engelbrekts församling tillhör Svenska kyrkan och är en av tre församlingar på Östermalm. I vår del av staden skall vi med gudstjänster och musik, med diakoni, med undervisning och dialog sprida och fördjupa den kristna tron, kärleken och hoppet.

Engelbrekts församling bildar på kartan en triangel med norra spetsen vid Ålkistan, östra spetsen vid Värtahamnen och södra spetsen vid Stureplan. Gränsen mot innerstaden följer Tegeluddsvägen, Lidingövägen, Brahegatan och Birger Jarlsgatan.

Kartbild av Engelbrekts församling

I början av 2016 hade församlingen omkring 25.000 invånare. Av dessa tillhörde drygt 14.000 personer Svenska kyrkan. Församlingen har också en stor dagbefolkning, framför allt knuten till Stockholms universitet och till Kungliga Tekniska Högskolan.

I vår del av staden skall vi med gudstjänster och musik, med diakoni, med undervisning och dialog sprida och fördjupa den kristna tron, kärleken och hoppet.

Församlingsinstruktion

Visionen är att göra Kristus synlig och uppdraget är att all verksamhet i församlingen ska utgå från det i kyrkoordningen definierade uppdraget att ”fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission”.