Bårtäcken

Engelbrekts församling har bårtäcken i både Engelbrektskyrkan och i Hjorthagskyrkan. Fråga om det när du bokar begravningen.

Bårtäcket täcker hela kistan och når ner till golvet. Det kostar inget att låna bårtäcket vid begravningsgudstjänst i Engelbrektskyrkan eller i Hjorthagskyrkan.