Ekonomiskt stöd

Boende och föreningar med verksamhet i Engelbrekts församling kan få tillfälligt ekonomiskt stöd. Ansökan till ”Sommarbidraget 2024” kan göras fram till 15 maj.

Engelbrekts församlings stiftelse för behövande

Inom Engelbrekts församling finns det möjlighet att ansöka om tillfälligt ekonomiskt stöd genom Engelbrekts församlings stiftelse för behövande. För att kunna söka måste du vara skriven och boende i Engelbrekts församling. För att se vilken församling du tillhör kan du söka på din folkbokföringsadress här

Vi tar även emot ansökningar om ni tillhör en förening eller organisation.

Telefontid

Vi har telefontid på torsdagar kl 13:00-15:30. Du når oss på 08-406 98 05.

Du kan även maila oss på engelbrekt.stiftelsemedel@svenskakyrkan.se, tänk på att inte skicka några känsliga personuppgifter.

Ansökningsförfarande/beslut

Engelbrekts församling tar emot ansökningar två gånger per år. Under 2024 kan ansökan till ”Sommarbidraget” göras 1 februari – 15 maj. Ansökan till ”Julbidraget” kan göras 1 september – 15 november. Beviljade ansökningar betalas ut i juni respektive december och alla ansökningar får brev om beslutet.

Vi tar även emot ansökningar för bidrag till glasögon och tandvård året om. 

Ring eller maila oss för att boka tid med diakonins personal för ett personligt möte gällande ekonomiskt stöd. Då är du välkommen till vårt diakonala center på Östermalmsgatan 20 B.

Beslut om utbetalning fattas av diakonins delegationsgrupp och kan inte överklagas. Observera att Engelbrekts församling inte har någon kontanthantering!

Ansökan

Ansökan finns att ladda ned här nedan. Fyll i ansökan och skicka/lämna in den tillsammans med samtliga bifogade dokument som efterfrågas. 

Ansökan plus bilagor ska skickas till:
Engelbrekts församling
Box 26153
100 41 Stockholm

eller lämnas i brevlådan på Östermalmsgatan 20 B.

Om du inte har möjlighet att skriva ut din blankett kan du få en skickad till dig på posten genom att maila engelbrekt.stiftelsemedel@svenskakyrkan.se

Ladda ner ansökningsblankett för ekonomiskt bidrag här (pdf)

Du kan komma att behöva ladda ner gratisprogrammet Adobe Reader för att kunna fylla i formuläret på datorn.


Bilagor

Alla dokument som ska vara med som bilagor måste vara med när du skickar in din ansökan. Se till att varje kopia och utskrift är läslig och återger hela originalet. Dina personuppgifter ska vara synliga på dokumentet.

Klicka här för att ladda ner blanketten för ansökan om ekonomiskt stöd (PDF)

Följande handlingar ska bifogas ansökningsblanketten

 Inkomster

  1. Ansökningsblankett, ifylld och signerad med namnteckning
  2. Familjebevis. Beställs från Skatteverket.
  3. Kopia av samtliga inkomster (tex lön, pension, sjukersättning).
  4. Kopia av hyresavi eller bostadsrättsföreningsavgift.
  5. Kopia av deklaration/slutskattsedel.
  6. Kontoutdrag från samtliga bankkonton för de senaste 3 månaderna.

Observera att om ansökan gäller bidrag till tandvård eller glasögon, måste du bifoga kostnadsförslag.

Vanliga frågor

Inkomst och tillgångar

Det avgörs utifrån dina inkomster och tillgångar (pengar, fonder, aktier, fordon, fastigheter m.m.) i relation till Skatteverkets ställningstaganden.

För att du ska räknas som ekonomiskt behövande får din fastställda förvärvsinkomst inte överstiga Skatteverkets ställningstagande. Det räknas utifrån prisbasbeloppet för det år som deklarationen avser. Det är olika belopp beroende på hur många som bor i ditt hushåll. Både barn och vuxna räknas.

Grundbelopp för hushållet är 4 prisbasbelopp och sedan 1 prisbasbelopp extra per person i hushållet.
Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr.
Den fastställda förvärvsinkomsten för inkomståret 2021 får därför inte överstiga:
Hushåll med 1 person: 193 200 kr
Hushåll med 2 personer: 241 500 kr
Hushåll med 3 personer: 289 800 kr
Hushåll med 4 personer: 338 100 kr
Hushåll med 5 personer: 386 400 kr
Hushåll med 6 personer: 434 700 kr
För varje ytterligare person i hushållet läggs ytterligare ett prisbasbelopp på.

Det kan vara pengar på banken, fondsparande, aktier eller andra värdepapper. Även fridsboende räknas som tillgångar. 

Upp till ett prisbasbelopp per boende i hushållet. Till boende i hushållet räknas både barn och vuxna. Det är prisbasbeloppet för detta år som räknas. 2022 kan ni ha 48 300 kr per person. Exempelvis kan en familj med 2 vuxna och 2 barn i år ha tillgångar som är värda sammanlagt 193 200 kr.

Alla myndiga i hushållet räknas, när vi tittar på inkomster. Även myndiga barn. Andra vuxna som är skrivna på din adress räknas också som en del av hushållet.
Om någon är inneboende hos dig räknas inte denne som en del av ditt hushåll. Om du själv är inneboende räknas inte bostadsinnehavaren som en del av ditt hushåll. Detta gäller under förutsättning att giltigt inneboendekontrakt och hyresavikopia lämnas in.

Bilagor

Ja, allas inkomster och tillgångar ska styrkas med specifikation, deklaration och kontoöversikt eller årsbesked från bank/banker. Undantaget är ungdomar som går i gymnasiet.

Ja, eftersom ni är gifta räknas ni som en ekonomisk enhet även om ni inte bor tillsammans. 

Nej, det är familjebevis som ska skickas in, även om du är ensamstående utan barn eller om du har vuxna barn. Familjebevis kan beställas från Skatteverket på tel: 0771-567 567 eller via denna länk: skatteverket.

Nej. Däremot behövs både inneboendekontrakt och hyresavi om du är eller har inneboende.

Nej. Det är endast om du har en synskada, har reumatism eller är rullstolsburen som ett intyg från läkare, arbetsterapeut eller sjuksköterska kan vara till hjälp.

Övriga frågor

Nej.

Ja, om ansökan t.ex. tandvård och glasögon. I andra fall hänvisar vi till våra sommar- och julbidrag.

Nej.

Ja, alla som är boende i Engelbrekts församling kan söka pengar från våra stiftelsemedel.

Nej. Om du är osäker på om din ansökan har behandlats kan du ringa till oss. Flera ansökningar ökar inte dina möjligheter att få pengar.

Nej, vi bedömer vilken fond som kan vara aktuell för just dig.

Brev skickas ut till alla efter att ansökningsperioden tagit slut.

De vanligaste skälen till avslag är att sökande lämnat ofullständiga uppgifter eller har för hög årsinkomst.
För att skydda sökandes integritet får vi inte spara handlingar och information som inte är absolut nödvändig. Därför kan vi inte i efterhand leta upp din avslutade ansökan och ta reda på varför du fick avslag, och inte heller återanvända dokument från din tidigare ansökan om du vill ansöka på nytt.

Ja, om du inte blivit beviljad pengar kan du skicka in en ny ansökan. Det kan vara bra att då ta hjälp av någon för att säkerställa att alla papper är med och att du räknas som ekonomiskt behövande enligt Skatteverket. Ring gärna oss och fråga.