Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Engelbrekts församling Besöksadress: Östermalmsgatan 20 B, 11426 Sthlm Postadress: BOX 26153, 10041 Sthlm Telefon:+46(8)4069800 E-post till Engelbrekts församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ekonomiskt stöd

Boende i Engelbrekts församling kan få tillfälligt ekonomiskt stöd. Amanda Mattsson, Peter Larsson och Caroline Hoffmann handlägger ansökningarna.

Engelbrekts församlings stiftelse för behövande

Inom Engelbrekts församling finns det möjlighet att ansöka om tillfälligt ekonomiskt stöd genom Engelbrekts församlings stiftelse för behövande. För att kunna söka måste du vara medlem i svenska kyrkan och boende i Engelbrekts församling. Tillhör du en förening, grupp eller organisation ta då kontakt med vår stiftelsehandläggare.

Grundregeln är att du inte får ha några förmögenhetstillgångar som överstiger ett prisbasbelopp (46 500 år 2019 ) per person i hushållet. Värdet av en privatbostad (Villa/bostadsrätt) ska tas upp till marknadsvärdet med avdrag för de lån som finns på bostaden. Din sammanlagda årsinkomst ska inte överstiga 186 000 kr.

Eka stiftelsen
Du kan även söka tillfälliga medel från stiftelsen Eka vars ändamål är att, inom Engelbrekts församlings gränser, ge tillfällig hjälp till mantalsskrivna invånare, tillhörande Svenska kyrkan. De sökande ska, enligt Eka:s stadgar vara, ” ålderstigna, sjuka eller handikappade, eller på annat sätt i behov av hjälp, eller idka annan därmed förenlig verksamhet av diakonal art.

Ansökningsförfarande/beslut
Du kan ringa eller maila vår stiftelsehandläggare för att boka tid för ett personligt möte. Tänk då på att ta med dig samtliga dokument som måste bifogas ansökan.
Vill du hellre ladda ner ansökan, fylla i den och själv skicka in den plus bifogade dokument går det också bra. Beslut av ansökningar fattas av Diakoniutskottet. Beslut kan ej överklagas. Observera att Engelbrekts församling inte har någon kontanthantering.

Tänk på att:
• Ansökan som är ofullständigt i fylld eller saknar begärda bilagor handläggs inte.
• Ansökan och bilagor återlämnas inte.
• Beräknad handläggningstid är cirka en till två månader, beroende på antal inkomna ansökningar.

Beslut motiveras endast i generella ordalag och kan inte överklagas.

Ansökningar avseende bidrag i närheten av terminsslut måste inkomma till stiftelsehandläggaren senast: hösttermin – 25 oktober,  vårtermin – 25 april.

Ansökan plus bilagor ska skickas in till stiftelsehandläggaren eller lämnas direkt till denne.

Ansökan

Här nedan finns båda blanketterna för att söka ekonomiskt stöd. Ladda ner båda. Skriv ut dem, fyll i och skriv under båda två innan du skickar in dem.

Blankett för ansökan om ekonomiskt stöd

Information om behandling av personuppgifter. 

Du kan komma att behöva ladda ner gratisprogrammet Adobe Reader för att kunna fylla i formuläret på datorn.

Följande handlingar ska bifogas ansökningsblanketten

Personuppgifter/GDPR

 

Inkomster

  1. Ansökningsblankett, ifylld och signerad med namnteckning
  2. Personbevis för samtliga boende i hushållet (beställs från skattemyndigheten)
  3. Senaste deklarationen
  4. Senaste slutskattebeskedet
  5. Kontoutdrag för de senaste 3 månaderna på samtliga bank- och sparkonton
  6. Redovisning av ev. övriga tillgångar såsom bostadsrätt, lantställe och liknande

Observera att gäller ansökan bidrag till tandvård eller glasögon, ska kostnadsförslag alltid bifogas