Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK

Åsikterna som uttrycks på denna sida är nomineringsruppens egna och representerar inte vad Engelbrekts församling tycker.

Fria liberaler i Svenska kyrkan vill:
- verka för ett aktivt och varierande gudstjänstliv.
- öka kunskapen om kristen tro genom en bred barn- och ungdomsverksamhet.
- utveckla samarbetet med skola och förskola.
- utveckla den diakonala verksamheten. De församlingsbor som behöver hjälp utöver den som stat och kommun tillhandahåller ska kunna vända sig till kyrkan.
- ta till vara på ideella insatser.
- att miljöarbetet ska ge avtryck i alla församlingens verksamheter.
- att församlingens musikliv ska vara vitalt och ständigt utvecklas.
- värna om de kulturhistoriska värden som finns i våra byggnader.
- satsa på internationellt arbete och religionsdialog.

Hemsida:  frialiberalerisvenskakyrkan.se

Kandidater:

1. Göran Aspgren, Lärare, goran.aspgren@gmail.com
2. Katrin Lidberg, Vårdadministratör.
3. Louise Wramner, f.d. Speciallärare.
4. Gun-Mari Jaråker Wicksén, Rektor.
5. Nils Förander, Överste.
6. Maud Dyhlén, Etikrådgivare.
7. Östen Bohlin, Fil kand.
8. Hadar Cars, f.d. Statsråd