Foto: Kari Shea

Samtal och stöd

 Alla har vi behov av någon som lyssnar, som ger av sin tid, som ser och bekräftar mig som en människa värd att älskas.

 Alla har vi behov av någon som lyssnar, som ger av sin tid, som ser och bekräftar mig som en människa värd att älskas.

Hos Svenska kyrkan kan du få samtalsstöd. Vi har också sorgegrupper och familjerådgivning och vi finns med i Sjukhuskyrkan, Universitetskyrkan, i Kriminalvården och i försvaret. 

Svenska kyrkan har en finskspråkig telefonjour, Palveleva puhelin och ett samiskt krisnätverk. 

 

ENSKILD SJÄLAVÅRD

I ett enskilt själavårdssamtal är det du själv eller du och några andra tillsammans som pratar med en präst eller en diakon om ett gemensamt problem.

Du som  söker upp en präst eller en diakon för ett samtal behöver inte alls ha en kristen tro.    

För prästen och diakonen är förstås tron på Gud en självklar grund i själavårdssamtalet. Och om du vill kan du få Guds hjälp att nå fram till en lösning på dina svårigheter. 

Bikta dig hos en präst

I ett biktsamtal får du ta emot Guds förlåtelse och du får hjälp att förlåta dig själv. Biktsamtalet börjar med att du pratar med prästen. Sedan bekänner du din synd. Prästen förlåter dig på uppdrag av Jesus Kristus. Efteråt är det Jesus Kristus som bär dina bördor.   

TYSTNADSPLIKT
Vid bikt och enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra det vidare går det inte. 

Diakonen har också tystnadsplikt men till skillnad från en präst kan en diakon bli kallad till vittne i en rättegång. En diakon får också bryta tystnadsplikten när det handlar om brott. Den som har samtalat med en diakon kan själv gå med på att diakonen får lämna informationen vidare. 

Präster

Här kan du hitta kontaktvägar till våra präster.

Kontakt präster

Diakoner

Här kan du hitta kontaktvägar till vår diakoner.

Kontakt diakon