Foto: Kari Shea

Samtal och stöd

 Alla har vi behov av någon som lyssnar, som ger av sin tid, som ser och bekräftar mig som en människa värd att älskas.

Hos Svenska kyrkan kan du få samtalsstöd, delta i sorgegrupper och få gå i familjerådgivning. Vi finns även med som en del av institutionssjälavården i Universitetskyrkan och Försvarsmakten. 

Påfrestningar av olika slag

En skilsmässa, någon du älskar dör, ditt barn mobbas eller du blir arbetslös, några exempel på yttre händelser som kan drabba oss i livet. Men det kan också vara obegriplig ångest, olust, depression eller en känsla av meningslöshet. Du kan också ställas inför livsavgörande val som känns omöjliga eller fundera över om det finns en Gud som bryr sig. 

Hos oss kan du prata om vad du vill: sorg, tro, ensamhet, oro eller någon annat bland livets alla andra funderingar - stort som smått. 

Vi som kan vara din samtalspartner i Engelbrekts församling är diakoner, kurator och präster och vi har alla tystnadsplikt men beroende på vem du träffar har vissa även anmälningsskyldighet. Samtalen är kostnadsfria. 

Samtal och stöd

I ett enskilt själavårdssamtal är det du själv eller du och några andra tillsammans som pratar med en präst eller en diakon om ett gemensamt problem. Enskild själavård handlar ofta om att i samtal bearbeta det du bär på. Du som vill ha själavård behöver inte ha en kristen tro. För prästen och diakonen är förstås tron på Gud en självklar grund i själavårdssamtalet. Prästen eller diakonen lyssnar på dig och i samtalen får du möjlighet att hitta dig själv, lösa ditt problem eller får stöd om problemet inte kan lösas.  

Vid enskild själavård och bikt har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra det vidare går det inte. 

Diakonen har också tystnadsplikt men till skillnad från en präst kan en diakon bli kallad till vittne i en rättegång. En diakon får också bryta tystnadsplikten när det handlar om brott mot barn. Den som har samtalat med en diakon kan själv gå med på att diakonen får lämna informationen vidare. 

Isabella Tengdelius arbetar i församlingen som kurator. Hon är socionom och har gått en grundläggande terapiutbildning i KBT (Kognitiv Beteendeterapi) samt en sorgestödsutbildning för barn och familjer.

Ett kuratorssamtal i församlingen är ungefär 50-60 minuter långt. Upplägget är olika beroende på vad du behöver stöd med. Det kan vara allt från ett par enstaka samtal till att man träffas under en längre tid. Under första samtalen får du berätta varför du kommer samt lite om din bakgrund och familj därefter bestämmer ni tillsammans hur samtalen ska läggas upp.

En kurator i Svenska kyrkan har tystnadsplikt men även anmälningsskyldighet enligt både Kyrkoordningen och Socialtjänstlagen. Det innebär att om du är under 18 år och det finns en oro för dig måste det anmälas. Eller är det så att du har barn det finns oro för eller om du begått ett grovt brott så måste det anmälas. Däremot tar vi en diskussion tillsammans innan anmälan görs.

Om du har problem i din privatekonomi så kan vi stödja dig att hitta vidare hjälp. Vi kan också hjälpa dig med att söka ekonomiskt stöd genom församlingens fonder. Du kan även få hjälp med kontakter med olika myndigheter och institutioner ute i samhället så som skolor, äldreboenden, socialtjänst. 

Välkommen att ta kontakt med oss om du vill samtala med någon om din livssituation eller om du behöver stöd och hjälp.  

För mer information, tryck här.