Foto: Nong Vang

Bokcirkel

Vi läser en bok och pratar om våra tankar och upplevelser.

I bokcirkeln läser vi och pratar om våra tankar och upplevelser. En bok, en upplevelse, ny kunskap, en stunds flykt och en stunds gemenskap.

Vi träffas en gång i månaden Varje träff börjar med kaffe/te och smörgås. 

Kostnadsfritt.

BOKCIRKEL HJORTHAGEN, MÅNDAG
kl 13.00 - 14.30, Dianavägen 10 

Datum: 15/1, 12/2, 11/3, 8/4, 6/5

Frågor och anmälan: 
Julia Bjerleus, präst, tel. 08-406 98 38, 
julia.bjerleus@svenskakyrkan.se 

 

BOKCIRKEL ENGELBREKT, TISDAG
kl 13.00 - 14.30, Östermalmsgatan 20B

Datum: 16/1, 13/2, 19/3, 16/4, 4/5

Frågor och anmälan: 
Gabriella Johansson, präst, tel. 08-406 98 09, 
gabriella.johansson@svenskakyrkan.se