Foto: Christian Appelsved

Gudstjänst

Gudstjänsten är kyrkans centrum. I gudstjänsten hämtar vi kraft, där får vi hjälp att växa som människor och som kristna.

Inställt Covid-19

För att minska risken för smittspridning är denna aktivitet inställd.

Söndag kl 11:00

Varje söndag klockan 11:00 är det gudstjänst både i Hjorthagskyrkan och i Engelbrektskyrkan. Nästan varje söndag är det körsång och olika typer av musik.

Onsdag kl 17:30

Onsdagar kl 17:30 är det en stilla gudstjänst i Engelbrektskyrkan under terminen. Uppehåll under sommar och jultiden.

Torsdag kl 08:30

Varje torsdag kl 08:30 är det en stilla gudstjänst i Engelbrektskyrkan.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


I Engelbrekts församling firas gudstjänst i Hjorthagskyrkan och i Engelbrektskyrkan. Vi firar även gudstjänst på institutioner, på lägergårdar, på olika veckodagar och olika tider.

Gudstjänsten är kyrkans centrum. I gudstjänsten hämtar vi kraft, där f'ar vi hjälp att växa som människor och som kristna.

Gudstjänsten är ett rum som berättar om något och någon större än oss själva. I gudstjänsten finns det heligas tre delar:

GUD - Fadern som bär och upprättar.
JAG - Sonen som liknar mig. Jag får finnas som den människa jag är, med min svaghet och min styrka. Jag får finnas i lidandet och i hoppets glädje som Sonen delar med mig.
VI - Anden som ger och skapar en gemenskap som bär.

Gudstjänsten är därför ett möte. Vi möter Gud, oss själva och varandra. Vi sänds också ut från gudstjänsten att göra kärlekens gärningar i mission och diakoni och undervisning

Paulus skriver: "När ni samlas har var och en något att bidra med." (1 kor
14:26) Det är därför viktigt att alla människor, i olika åldrar, med olika kulturer, utifrån sina förutsättningar, får påverka och bidra till hur vår gudstjänst firas och gestaltas. Gudstjänsten ger rum för allt det som finns i våra liv. Ibland finns vi där med brustenhet, sorg, tvivel och längtan efter hopp. Ibland finns vi där med tacksamhet, glädje och lovsång. Ibland finns vi där med längtan efter gemenskap. Ibland finns vi där med längtan efter ensamhet. Ibland behövs en rastplats, ett lugn. Ibland behövs energi och inspiration, teologisk och intellektuell stimulans. Vi kan kanske hitta gläntan som ger oss detta, först när vi gått vilse?

Läs om söndagen som kommer

Grusväg som slingrar sig genom sommargrön skog.
Foto: Linda Mickelsson/Ikon

Kyrkan har skapat en egen kalender, kyrkoåret. Den handlar bland annat om Jesus liv. Varje söndag och helgdag under kyrkoåret har sitt namn, sitt tema och sina bibeltexter.
Här kan du läsa den kommande söndagens bibeltexter. 

Annelie Lowén

Annelie Lowén

Kyrkoherde

Nicklas Amran Blom

Nicklas Amran Blom

Präst

Julia Bjerleus

Julia Bjerleus

Präst

Gabriella Johansson

Gabriella Johansson

Präst

Gunnar  Stålklint Suárez

Gunnar Stålklint Suárez

Präst

Ulf Winddotter

Ulf Winddotter

Präst