Foto: Christian Appelsved

Gudstjänst

Gudstjänsten är kyrkans centrum. I gudstjänsten hämtar vi kraft, där får vi hjälp att växa som människor och som kristna.

I Engelbrekts församling firas gudstjänst i Engelbrektskyrkan på söndagar klockan 11.00 och i Hjorthagskyrkan söndagar klockan 15.00. Nästan varje söndag är det körsång och olika typer av musik.

Vi firar även gudstjänst på institutioner, på lägergårdar, på olika veckodagar och olika tider.

Gudstjänsten är ett rum som berättar om något och någon större än oss själva. I gudstjänsten finns det heligas tre delar:

GUD - Fadern som bär och upprättar.
JAG - Sonen som liknar mig. Jag får finnas som den människa jag är, med min svaghet och min styrka. Jag får finnas i lidandet och i hoppets glädje som Sonen delar med mig.
VI - Anden som ger och skapar en gemenskap som bär.

Gudstjänsten är därför ett möte. Vi möter Gud, oss själva och varandra. Vi sänds också ut från gudstjänsten att göra kärlekens gärningar i mission och diakoni och undervisning

Paulus skriver: "När ni samlas har var och en något att bidra med." (1 kor
14:26) Det är därför viktigt att alla människor, i olika åldrar, med olika kulturer, utifrån sina förutsättningar, får påverka och bidra till hur vår gudstjänst firas och gestaltas. Gudstjänsten ger rum för allt det som finns i våra liv. Ibland finns vi där med brustenhet, sorg, tvivel och längtan efter hopp. Ibland finns vi där med tacksamhet, glädje och lovsång. Ibland finns vi där med längtan efter gemenskap. Ibland finns vi där med längtan efter ensamhet. Ibland behövs en rastplats, ett lugn. Ibland behövs energi och inspiration, teologisk och intellektuell stimulans. Vi kan kanske hitta gläntan som ger oss detta, först när vi gått vilse?

Läs om söndagen som kommer

Kyrkan har skapat en egen kalender, kyrkoåret. Den handlar bland annat om Jesus liv. Varje söndag och helgdag under kyrkoåret har sitt namn, sitt tema och sina bibeltexter.
Här kan du läsa den kommande söndagens bibeltexter.