Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Engelbrekts församling Besöksadress: Östermalmsgatan 20 B, 11426 Sthlm Postadress: BOX 26153, 10041 Sthlm Telefon:+46(8)4069800 E-post till Engelbrekts församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni

Diakoni handlar om att bry sig om och visa omsorg om medmänniskan.

Diakoni handlar om att bry sig om och visa omsorg om medmänniskan. Diakoni är kyrkans sociala arbete som synliggör det kristna budskapet, dvs. kristen tro i praktik. Ett diakonalt förhållningssätt är att likt Jesus visa respekt för varje medmänniska, vilket i praktiken innebär att vi bland annat bistår dem som är utsatta och lever i utanförskap.

Församlingens hela verksamhet ska genomsyras av ett diakonalt förhållningssätt. Vi ska skapa sammanhang där hopp, tröst, kraft och glädje kan gro och växa. I mötet med såväl enskilda som grupper ska vi sträva efter att ge erfarenheter av att Guds nåd och kärlek alltid är större än vi kan förstå.

Den diakonala praktiken innefattar såväl själavårdande som praktiskt stöd.
Den diakonala verksamheten är att både bygga broar mellan människor och att erbjuda stunder för stillhet, eftertanke, tystnad och samtal.

Musiken öppnar människans sinnen och är i sig ett diakonalt verktyg. Musik ger kraft, glädje, tröst och hopp. Musik skapar gemenskap och ger sammanhang för människan att bli del av, exempelvis genom körsång. Musiken är därför viktig i det diakonala förhållningssättet.

Församlingens diakonala arbete ska därför implementeras i det geografiska området och vara en del av samhället.

Carolina Magnusson

Carolina Magnusson

diakon

Caroline Hoffmann

Caroline Hoffmann

Diakon

Cecilia Matton

Cecilia Matton

Diakon

Stiftelsemedel

Peter Larsson

Peter Larsson

Stiftelsehandläggare

Amanda Mattsson

Amanda Mattsson

Stiftelsehandläggare, diakoniassistent