Foto: Maria Svensk /IKON

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och om skapelsen.

Kyrkan har ett uppdrag att omsätta den kristna tron i handling genom omsorg om medmänniskan och skapelsen. Detta är hela församlingens och varje kristens uppdrag. 

Församlingens diakoner och diakonimedarbetare har ett särskilt ansvar att samordna det diakonala arbetet.

Diakonin verkar för att befria och återupprätta, och för att förändra de villkor som orsakat det som blivit skadat och förminskat.

Diakonin riktar sig både in i församlingens gemenskap, och utåt i den värld där vi lever och verkar.

En av diakonins utgångspunkter är att möta varandra ” i ögonhöjd” utifrån ett jämlikt förhållningssätt. Vi möter Gud i ”den andre” I diakonin erbjuds människor rum och mötesplatser för samtal om livet, tron och Gud. 

Diakonala Centret - DC

På församlingens Diakonala center på Östermalmsgatan 20b har vi samlat några av församlingens diakonala verksamheter.

Ekonomiskt stöd

Boende och föreningar med verksamhet i Engelbrekts församling kan få tillfälligt ekonomiskt stöd. Ansökan till ”Sommarbidraget 2024” kan göras fram till 15 maj.

Sorgegrupper

Sorgen kan ta sig olika uttryck - Vi vet att det hjälper om man delar den med andra.

Samtal och stöd

 Alla har vi behov av någon som lyssnar, som ger av sin tid, som ser och bekräftar mig som en människa värd att älskas.

Volontär

Tillsammans bygger vi kyrka! Är du intresserad av att engagera dig som volontär i Engelbrekts församling?