Foto: Maria Svensk /IKON

Diakoni

Diakoni handlar om att bry sig om och visa omsorg om medmänniskan.

Diakoni är kyrkans omsorg om våra medmänniskor – ibland beskrivs även diakoni som kyrkans sociala arbete. Vårt uppdrag handlar om att våga stå kvar när saker rämnar och även vara delaktiga i kampen mot ondska och orättvisor. Vi ska vara ett kärlekens och barmhärtighetens tecken genom att vara medvandrare i människors alla livsskeenden.