Foto: Christian Appelsved

De sju förkunnerskorna

I Engelbrektskyrkan hänger en tavla med sju kvinnor på. Tavlan är målad av Roberto Torregiano och Stockholms förra biskop Caroline Krook har skrivit en text om tavlan.

En gång höll jag en föreläsning där jag sa att jag längtade efter en tavla som skulle heta De sju förkunnerskorna. I våra kyrkor finns ofta framställningar av de tolv apostlarna eller av de fyra evangelisterna. Somliga av dem vet vi mycket litet om men de sju kvinnor som alla kände igen Jesus som Messias vet vi en del om. Varför har ingen målat dem? Konstnären Roberto Torregiani hörde föreläsningen och läste vad jag hade skrivit i Tankar om Herrens hus. Han målade tavlan jag längtade efter.

Den första som tog emot Jesus var hans mamma, Maria. Hon står i mitten av tavlan och bär alla åldrar inom sig och är fylld av helig Ande.

Bredvid henne till vänster står Elisabet, hennes släkting. Hon är själv havande och vänder sig i vördnad mot Maria och säger "välsignat det barn du bär inom dig" (Luk 1:42). 

Till höger om Maria står den gamla profetissan Hanna och stöder sig på sin stav. Hon kände igen ett fattigt spädbarn i Jerusalems tempel. Hon talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse (Luk 2:38).

Längst ut till vänster ser vi Maria från Magdala. Hon stod Jesus nära och hörde till den grupp av män och kvinnor som följde honom (Luk 8:1-3). Hon blev apostlarnas apostel då hon berättade för dem om den tomma graven (Mark 16: 9-10).

Bredvid henne står en kvinna med ryggen vänd mot oss. Hon är redan på väg. Hon har låtit sin vattenkruka stå och är på väg in mot staden för att berätta att hon mötte Messias vid brunnen. "Kom och se" sa hon, "bedöm själva". Jesus har talat teologi så ingående med henne att till och med lärjungarna blev förvånade (Joh 4: 1-42). Kvinnan vid Sykars brunn, samariskan, blev den första missionären.

Längst ut till höger står de båda systrarna Marta och Maria.  Marta avlägger en apostels bekännelse när hon (liksom Petrus) bekänner Jesus vara Messias (Joh 11:27). Maria har ett kärl i handen, beredd att smörja Jesu fötter och torka dem med sitt hår (Joh 12:3). Eller kanske hon helt enkelt är den anonyma kvinnan med balsamflaskan om vilken det sägs "Överallt i världen där evangeliet förkunnas skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne" (Matt 26:13).  Tavlan förkunnar!

CAROLINE KROOK, biskop i Stockholms stift 1998-2009