Bokning

Välkommen att boka dop, vigsel eller begravning hos oss.

Boka dop

Du kan hitta lediga doptider på den här sidan.

Boka vigsel

Lediga tider för vigsel finns på den här sidan.

Boka begravning

För att boka begravning kontaktar du bokningen. De flesta väljer att låta begravningsbyrån boka men det är inget krav.

Kontakt bokningen

Bokningen har telefon 08-406 98 30 och är öppen måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 9.00-12.00 samt torsdag kl. 13.00-14.30. Det går också att maila till engelbrekt.bokning@svenskakyrkan.se eller fylla i formuläret längre ned på sidan.

Bokning av lokaler

I samband med dop på lördagar kan församlingsbor hyra kyrksalen i Hjorthagen för
1000 kr.  Husmor och förtäring ingår inte.

I samband med begravning är det möjligt att hyra kyrkosalarna. Gratis för församlingsbor, icke församlingsbor betalar 1000 kr. Husmor ingår alltid. Ta kontakt med husmor Érika Berglund för menyförslag och priser.

Vi hyr inte ut våra lokaler till privata fester.

Läs mer om lokalerna här

Engelbrekts kyrkosalar

Hjorthagens kyrkosal