Vi på Diakonin

Välkommen till Engelbrekts Diakonala Center. Här kan du möta:

Cecilia Matton

Cecilia Matton

Diakon

Mer om Cecilia Matton

Cecilia har arbetat i Engelbrekts församling sedan 2015. Hon arbetar med själavård och sorgegrupper samt ansvarar för flera olika diakonala verksamheter såsom; ”Hurra, jag är pensionär” och ”Skapargruppen” m.fl. Cecilia har sin arbetsplats i vårt diakonala center på Östermalmsgatan 20b, Engelbrektskyrkan

Amanda Mattsson

Amanda Mattsson

Socionom och stiftelsehandläggare

Mer om Amanda Mattsson

Amanda har arbetat i Engelbrekts församling sedan 2017. Hon arbetar inom arbetsområdet Ekonomiskt stöd/ fond- och stiftelsearbete samt driver en skrivargrupp. Amanda har sin arbetsplats i vårt diakonala center på Östermalmsgatan 20b, Engelbrektskyrkan.

Carl Wennerberg

Carl Wennerberg

Café DC /Reception samt vaktmästeri

Mer om Carl Wennerberg

Carl har arbetat inom Engelbrekts församling sedan 2019. Han arbetar som café och receptionsansvarig samt inom vaktmästeriet. Carl har främst sin arbetsplats i vårt diakonala center på Östermalmsgatan 20b, Engelbrektskyrkan.