Foto: Engelbrekts församling

Ledarutbildning

För dig som är mellan 14-25 år och konfirmerad.

Inställt Covid-19

För att minska risken för smittspridning är denna aktivitet inställd.

Utbildningen ger en examen, man blir ”Ungdomsledare” och får diplom och kursintyg. Bra att ha med i sitt CV!

Efter genomgången ledarutbildning kan man söka olika ledaruppdrag i församlingen, exempelvis åka med som Ungdomsledare i vår konfirmandgrupp Gotland. Man kan bli hjälpledare i en barnkör, man kan hjälpa till vid stora festligheter i församlingen, man kan hjälpa till i nästa års ledarutbildning, man kan vara med i uppgifter i gudstjänster mm. mm.

Teman som kan ingå   

Vi kan inte lära Dig vad kärlek är Vi kan inte tala om vad mening är Vi kan inte heller tro åt Dig Men vi vill gärna vara med och skapa den rymd och det rum där kärlek, mening och tro växer.

Från en tavla på Stiftsgården Stjärnholm
 • Jag som ledare
 • Lek och Tävling
 • Grupp-Psykologi
 • Andakt
 • Sjukvård
 • Läger/ Regler/ Gränser
 • Sociala medier
 • Min tro

Utbildningen innehåller minst 10 utbildningstillfällen.
Erbjuder Dig resa till Taizé i Frankrike under påsklovet 2019.
Ger Dig examen och möjlighet att ansöka om olika ledaruppdrag i församlingen.
Ger dig ett examensintyg att lägga med i ett CW.
Efter genomfört Ledaruppdrag får Du alltid ett intyg som du kan lägga med i ett CW.

Ledarutbildningen vänder sig till dig som är mellan 14-25 år och är konfirmerad.

 • Du kan vara konfirmerad under 2018 i en annan församling.
 • Du kan vara konfirmerad i Engelbrekts församling 2018.
 • Du kan vara konfirmerad i Engelbrekts församling ett helt annat år.
 • Du kan vara konfirmerad i en annan församling ett helt annat år.