Foto: Christian Appelsved

Körer i Engelbrekts församling

Körsång är en viktig del av Engelbrekts församlings musikliv. Att sjunga i kör kan ge så mycket mer än att bara sjunga tillsammans. Oavsett ålder eller erfarenhet kan du säkert hitta en kör som passar dig.

Medlemmar i en barnkör står och sjunger i en kyrka.

Barnkörer

Vi har körer för barn i alla åldrar på Östermalm. Barnkörer finns på olika nivåer i både Engelbrekt och i Hjorthagen.

Ungdomskörer

Våra ungdomskörer vänder sig till dig som har god sångvana och vill fortsätta att sjunga i kvalificerade körer.

Vuxenkörer

Att sjunga i kör kan ge så mycket mer än att bara sjunga tillsammans.