Borgerligt alternativ

Åsikterna som uttrycks är nomineringsruppens egna och representerar inte vad Engelbrekts församling tycker.

Borgerligt alternativ är en opolitisk nomineringsgrupp som vill arbeta för en aktiv kyrka där församlingens resurser står till församlingsbornas förfogande i livets olika skeden.

• Vi vill ha en församling där alla är välkomna, där ett levande gudstjänstliv står i centrum och kyrkan är en öppen plats för bön, reflektion, möten och gemenskap.
• Vi vill satsa på barn och ungdomar bland annat genom babyrytmik, dop och konfirmandläger, ledarutbildning och körsång.
• Vi vill kunna erbjuda läxhjälp och också möjlighet till aktiv fritid inom församlingens verksamhet.
• Vi har fokus på diakonin för att kunna bryta ensamhet och stödja vid psykisk ohälsa och ekonomisk utsatthet.
• Vi vill utöka volontärverksamheten.
• Vi vill bibehålla den höga nivån på vår musik och körverksamhet kompletterad med undervisning för barn och unga i orgelspel och kördirigering.
• En välskött ekonomi ska värna kulturarvet förenat med ett gediget klimat- och hållbarhetsarbete.

Du kan läsa mer om Borgerligt alternativ på: https://borgerligtalternativ.nu

Kandidater:

1 Eva Victor, Kyrkofullmäktiges ordförande, kyrkvärd, guide
2 Anders Wahlund, Kyrkorådets ordförande, direktör
3 Anna Törngren, kyrkvärd, fil kand DIHR
4 Jenni Nordborg, civ ing
5 Birke Ewertz, arkitekt
6 Isabella Sundberg Pawlowski, kyrkvärd, civ ek
7 Charlotte von Sivers Rosberg, lärare
8 Lennart Ericsson, kyrkomusiker
9 Torun West, civ ek
10 Ulrika Odsäter, lönespecialist
11 Henrik Evengård, tandläkare
12 Lena Silvander Björklund, kyrkvärd
13 Joakim Collin, överste
14 Eva Urban, leg sjuksköterska
15 Brita Jonell Ericsson, fil dr
16 Christer Ericsson, jur kand