Det här är vi

Kontakt

Här kan du komma i kontakt med Engelbrekts församling.

Öppettider

Klicka här för att se öppettiderna för expeditionen, Engelbrektskyrkan, Hjorthagskyrkan, Café DC och Columbariet.

Förtroendevalda

Svenska kyrkan är en demokratiskt styrd organisation. Vart fjärde år väljs representanter till de styrande organen. Här finns mer information om dem som styr i Engelbrekts församling.

Volontär

Tillsammans bygger vi kyrka! Är du intresserad av att engagera dig som volontär i Engelbrekts församling?

Lediga tjänster

Här publiceras lediga tjänster i Engelbrekts församling.

Församlingsmagasin

Två gånger per år ger vi ut Engelbrekts församlingsmagasin. Ett magasin som handlar om sånt som rör dig som bor eller vistas i Engelbrekts församling.

Församlingsinstruktion

Visionen är att göra Kristus synlig och uppdraget är att all verksamhet i församlingen ska utgå från det i kyrkoordningen definierade uppdraget att ”fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission”.