Foto: Jamie Street

Vuxenkonfirmand

Vill du bli konfirmand nu när du är vuxen?

En vuxenkonfirmandgrupp kommer att samlas under hösten med början onsdagen den 16 september. Varannan onsdag, jämna veckor, träffas vi i Engelbrektskyrkan efter onsdagsmässan som börjar 17.30. Samlingen avslutas 19.30. Vi kommer att använda en del litteratur och sedan i samtalets form fördjupa oss i den kristna tron. För den som önskar kan samlingarna leda till konfirmation och dop för den som inte är döpt. Gruppen leds av prästen Ulf Winddotter, som gärna vill ha kontakt med dig som vill vara med som vuxenkonfirmand.

Ulf Winddotter

Ulf Winddotter

Präst