Döpas eller konfirmeras som vuxen?

Eller bara veta mer om kristen tro?

I september startar nästa omgång av KonVux. Detta är ett alternativ för dig vars konfirmation aldrig blev av när du var tonåring, eller för dig som bara vill veta mer om kristen tro. Vi träffas varannan tisdag i Engelbrekt och åker på ett helgläger tillsammans. Träffarna börjar med en enkel måltid och därefter har vi vårt konfapass som kan bestå av allt från diskussioner till filmvisning. 

Frågor och anmälan: gunnar.stalklint@svenskakyrkan.se