Foto: Johannes Frandsen

Hjorthagens minikör

Torsdagar 16:00-16:45. 5-6 år (förskoleklass).

En barnkör som fokuserar på grundläggande träning i körsång, tonbildning och solmisation utifrån en varierad repertoar. Framträdanden sker ett par gånger per termin på gudstjänst och konsert. Det förväntas att man både kan vara med på repetitionerna och framträdandena. Ingen provsjungning krävs. 

Ålder: 5-6 år

Tid: Torsdagar kl 16:00–16:45 

Plats: Hjorthagskyrkan, Dianavägen 8.

Körledare: Kerstin Alling

Medverkan är kostnadsfri.

Anmäl ditt barn här!