Låna dopklänning

Engelbrekts församling har fem dopklänningar att låna.

I dopet kläds den som ska döpas i en lång vit klädnad, dopklänning. På spädbarn brukar klädnaden vara för lång. Det ska symbolisera att dopet är en gåva från Gud att växa in i.

Inför dop i Engelbrektkyrkan eller i Hjorthagskyrkan går det att låna en dopklännning utan kostnad. Dopfamiljen är välkommen till Engelbrektskyrkan tisdag till fredag mellan klockan 11:00-15:00 och välja en dopklänning tillsammans med kyrkvaktmästaren. Efter dopet återlämnas dopklänningen som den är. Församlingen står för tvätt.

  • Vi lånar ut dopklänning till dop som sker i Engelbrektskyrkan eller i Hjorthagskyrkan.
  • Det kostar ingenting att låna dopklänning.
  • Församlingen tvättar klänningen efter dopet.