Foto: Ingvar Hedenrud

Tack alla som har adopterat en takpanna.

Renoveringsarbetet är färdigt. Vi vill här tacka alla som var med och bidrog till projektet genom att adoptera en takpanna.

Härmed tillkännages att följande personer har adopterat varsin takpanna på Engelbrektskyrkans tak i samband med renovering 2017–2018.

Annelie Lowén
Kyrkoherde

Anna Almqvist, Henny Andersson, Christian Appelsved, Christina Attevik, Anna Carlberg Belfrage, Carl Filip Bergendal, Ingela Björk, Bengt Björklund, Lena Silvander Björklund, Fabian Bonnier, Johan Bonnier, Mimmi Bonnier, Anna-Caysa Calvero, Gunnar E Carlsson, Torkel Dahlstedt, Pär Degerman, Adam Edström, Kristina Edström, Olivia Ek, Victor Ek, Margareta Ekvall, Elsa Eneström, Maja Eneström, Théresé Eon, Kristina Erdholm, Britta Jonell Ericsson, Christer Ericsson, Anita Eriksson, Rolf Eriksson, Birke Ewertz, Björn Falkman, Eva Falkman, Oscar Falkman, Anki Forsberg, Frank Forsberg, Harry Forsberg, Kurt Forsberg, Leif Forsberg, Gunnar Friberg, Lars Frumerie, Monica Frumerie, Mårten Frumerie, Karin Frykholm, Ilona Garamaj, Annika Gulin, Mats Gullberg, Per Hagberg, Carin och Carl-Göran Hagert, Celine Hasselbom, Familjen Hiljding, Anita Hillergren, Astrid Holmgren, Christer och Anneliese Hård af Segerstad, Christer Höglund, Aina Isberg, Andreas Jacks, Birgitta Jacks, Gunnar Jacks, Christer Jonsson, Jüri Jürgenthal, Ingela Kihlberg, Jan Kihlberg, Annie King, Ingrid King, Marie-Louise Lagergréen, David Lavröd, Birgitta och Gustaf Lindencrona, Jan Lindström, Thomas Linn, Annelie Lowén, Richard Lowén,  Maaed, Lars Magnuson, Lotta Juul Martin-Löf, Lea Anna Irene Melander, Bengt Nilsson, Catharina Nilsson, Iwonka Nilsson, Till minne av Lennart Nilsson, Anna Nord, Petra Nord, Birgitta Nordin, Olga Nordwall, Mats Uno Nyborg, Margot Odö, Gunnar Pettersson, Fatemeh Sepideh Pirdehghan, Siri och Tyra Rosenlöf, Axel Rydin, Brita Rydin, Hans Sandberg, Åse Smedler, Karin Stenberg, Gunne Bruzelius Stenfors, Fredrik Stockman, Maria Stockman, Ulf Ståhl, Maj-Britt Svärd, Imre Szecsödy, Madeleine Siöstéen Thiel, Ulf Trygger, Bruno Trönnberg, Fredrik Trönnberg, Ulla Trönnberg, Anna Törngren, Charlotte Wedberg, Saidy och Kjell Wiklund, Louise Wramner, Gunilla Österlund, Bo Övermo.

Renoveringen

Engelbrektskyrkans tak läggs om. Varje enskild takpanna tas varsamt ner och rengörs. De allra flesta kommer att läggas upp på taket igen. Flera takpannor är i så dåligt skick att de måste bytas ut. Nya tegelpannor håller på att tillverkas vid ett tegelbruk där de enorma pannorna formas för hand och att bränns i ugnar som har varit igång i mer än hundra år. Detta gör vi för att de nya pannorna ska bli så lika de gamla som möjligt.