Diakonala Centret - DC

På församlings Diakonala center, på Östermalmsgatan 20b, har vi samlat många av församlingens diakonala verksamheter.

På Diakonalt center har våra diakoner och diakoni - medarbetare sina arbetsplatser, här finns vårt café DC och vi bedriver även här olika verksamheter som t.ex. mindfulnes, skapargrupp, musikcirkel m.m.