Diakonala Centret - DC

På församlingens Diakonala center på Östermalmsgatan 20b har vi samlat några av församlingens diakonala verksamheter.

På Diakonalt center har våra diakoner och diakonimedarbetare sina arbetsplatser, här finns vårt Café Engelbrekt och vi bedriver olika verksamheter som t.ex. bokcirkel och sorgegrupper.

Diakonala Caféer

Café Engelbrekt och Skaparcafé är våra sociala caféer som har öppet för alla.

Bokcirkel

Vi läser en bok och pratar om våra tankar och upplevelser.