Centerpartiet

Åsikterna som uttrycks på denna sida är nomineringsruppens egna och representerar inte vad Engelbrekts församling tycker.

Vi värnar om Engelbrekts församlings rika gudstjänstliv och fantastiska musikverksamhet.

Det är med glädje vi får fira gudstjänster och njuta av konserter under hela kyrkoåret.

Körverksamheten och konsertverksamheten är mycket imponerande och vi ger den vårt fulla stöd.

För oss är det centralt att församlingen är närvarande i vardagen, i både glädje och sorg och undervisar och missionerar i kristen tro och tradition.

Centerpartiets nomineringsgrupp vill genom ökad satsning på diakonin motverka ensamhet och psykisk ohälsa som ökat under pandemin. Diakonin ger ett omistligt stöd till människor i alla åldrar.

Tillväxten i församlingen i Norra Djurgårdsstaden gör att Centerpartiets nomineringsgrupp vill öka verksamheten för barn och ungdomar i Hjorthagen.

Vi vill starta en läxläsningshjälp och utveckla ideella krafter för ökad delaktighet i gudstjänstliv såväl som i lokalt utvecklingsarbete.

Sist men inte minst värnar vi om miljön i en folkligt levande kyrka.

Nu ser vi fram emot att åter kunna öppna kyrkor och församlingshem och välkomna människor igen, på samma sätt som före pandemin.

För Centerpartiets nomineringsgrupp Catharina Ericsson

Kandidater:

1 Catharina Ericsson
2 Bruno Klerby
3 Christina Linderholm
4 Christian Mörse
5 Jacob Morfeldt