Engelbrektskyrkan

Invigningsår: 1914 Arkitekt: Lars Israel Wahlman

Engelbrektskyrkan är ett av de främsta verken av genomförd jugendstil från början av 1900-talet

 Arkitekten Lars Israel Wahlman avslutade sitt verk 1914. Typiskt för jugendstilen är materialets äkthet och den fantasifulla formrikedomen. Granitmurarna kring kyrkan är handhuggna och smyckade med en rikedom av symbolisk ornamentik. Lars Israel Wahlman har även gjort ritningarna till altarprydnad, dopfunt, kyrksilver och textilier. Kormålningen är Olle Hjortzbergs verk. Stuckrelieferna har Tore Strindberg utformat och kalkmålningarna Filip Månsson.

Kyrkan kan på många sätt kallas för "Bergskyrkan". Den är byggd på det gamla Kvarnberget. Lars Israel Wahlman, arkitekten som avslutade sitt verk 1914 tänkte sig kyrkan som en "bergspredikans kyrka". Det väldiga valvet, 32 meter högt, vilar på åtta pelare, var och en med inskrift av en Bergspredikans "åtta saligheter". Valvet är högst i Skandinavien.

Det väldiga stenaltaret har en sockel av huggen granit. På altaret finns smyckning av sju runda silversköldar föreställande himmelens skyar.

På kyrkans södra sida finns ett baptisterium, ett dopkapell, vars väggar är smyckade av Olle Hjortzberg.

Den stora orgelläktaren kan rymma ett helt uppbåd av körer och musiker. Grönlundsorgeln omfattar 86 stämmor med 6 212 pipor. Läs mer om orgeln här.

Engelbrektskyrkan rymde från början ca 1 400 personer men nu finns det plats för 1 000 sittande. För mindre gudstjänser använder man gärna kapellet på södra sidan. Kapellet har utformats av Lars Olof Torstensson i samband med renoveringen 1992-1993.

Läs mer om Engelbrektskyrkan hos Riksantikvarieämbetet.

Stockholmskällan kan du hitta bilder och annan historik om Engelbrektskyrkan.

Lämna eller läs kommentarer på Tripadvisor

Kyrkokartan finns fler bilder och kommentarer

Besök Engelbrektskyrkan

Östermalmsgatan 20. Ingång med ramp finns med infart från Bragevägen.

Kyrkan är öppen tisdag-söndag 11:00–16:00
Måndag stängt.

Parkering finns på kyrkans södra sida. Kör uppför backen hela vägen upp till kyrkan. Begränsat antal platser.

Lokaltrafik: Tunnelbana eller bussar till Tekniska högskolan. Sök resa på sl.se

 

Klicka här för att läsa mer om Engelbrektskyrkan