Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Södertälje Besöksadress: Mälaregatan 4-6, 15171 Södertälje Postadress: BOX 121, 15122 SÖDERTÄLJE Telefon: +46(8)55091350 E-post till Svenska kyrkan i Södertälje

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Svenska kyrkan i Södertälje

Södertälje ligger naturskönt mellan Östersjön och Mälaren. På västra sidan av kanalen finns Södertälje församling och på östra Östertälje församling. Tillsammans är vi Södertälje pastorat.

ALLA HELGONS KYRKA KL 16:00 | "Vaksamhet och väntan" - Mia Asplund, sång och Marianne Viper, orgel och piano. Musik av Bach, Fauré, Mozart och Webber. Maria Margareta Tranabacken, präst.

Musikgudstjänst 18 november

ALLA HELGONS KYRKA KL 16:00 | "Vaksamhet och väntan" - Mia Asplund, sång och Marianne Viper, orgel och piano. Musik av Bach, Fauré, Mozart och Webber. Maria Margareta Tranabacken, präst.

HOVSJÖ KYRKA KL 11:00-13:00 | Tombola, lotterier, brödbord, kaffeservering och Tomtens säck för barnen. Behållningen tillfaller Nordisk Östmission och Aluksne församling i Lettland.

Julbasar 24 november

HOVSJÖ KYRKA KL 11:00-13:00 | Tombola, lotterier, brödbord, kaffeservering och Tomtens säck för barnen. Behållningen tillfaller Nordisk Östmission och Aluksne församling i Lettland.

S:TA RAGNHILDSGÅRDEN KL 13:15-14:30 | Fördjupning i Bibeln. Vi läser och samtalar kring texter från Jesaja bok. Ingen anmälan - bara att komma!

Bibelstudium 25 november

S:TA RAGNHILDSGÅRDEN KL 13:15-14:30 | Fördjupning i Bibeln. Vi läser och samtalar kring texter från Jesaja bok. Ingen anmälan - bara att komma!

BRUNNSÄNGS KYRKA KL 13:00 | "Pilgrim genom livet" - Johan Lundgren berättar.

Dagträff 21 november

BRUNNSÄNGS KYRKA KL 13:00 | "Pilgrim genom livet" - Johan Lundgren berättar.

Personuppgiftshantering i Södertälje pastorat

Vi värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på Södertälje pastorat är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.

Vi ser till att behandlingen av personuppgifter följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.

Södertälje pastorat, Box 121, 15122 Södertälje, organisationsnummer 252003-0707, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Södertälje pastorat.

Om du har frågor angående personuppgiftshantering så kan du kontakta oss via e-post sodertalje.pastorat@svenskakyrkan.se