Foto: Pixabay

Syförening/Arbetskrets

Handarbete i trevlig gemenskap med mycket prat, glada skatt och kaffestund.

Enhörna syförening

Tisdagar (jämna veckor) kl. 12:00-14:00 i Enhörna församlingshem.

Kontaktperson: Diakon Anna-Karin Johansson, tfn: 08-550 914 94

Lina kyrkliga arbetskrets

Måndagar (jämna veckor) kl 13:00-14:30 i Lina kyrka.

Östertälje kyrkliga syförening

Måndagar (ojämna veckor) kl 13:00-15:00 i Alla Helgons kyrka.