Foto: Pixabay

Syförening/Arbetskrets

Handarbete i trevlig gemenskap med mycket prat, glada skatt och kaffestund.

OBS! Med anledning av corona är verksamheten inställd tills vidare!

Enhörna syförening

Tisdagar (jämna veckor) kl 13:00 i Enhörna församlingshem.

Lina kyrkliga arbetskrets

Måndagar (jämna veckor) kl 13:00-14:30 i Lina kyrka.

Kontaktperson: Diakon Hans Heerman-Göransson, tfn 08-550 914 06. 

Södertälje kyrkliga arbetskrets

Träffas 1:a och 3:e tisdagen i månaden kl 13:00-14:30 i S:ta Ragnhildsgården.

Kontaktperson: Janna Sundström, tfn 08-550 914 07

Östertälje kyrkliga syförening

Måndagar (ojämna veckor) kl 13:00-15:00 i Alla Helgons kyrka.