Foto: IKON

Körer för vuxna

Kom och sjung! Alla kan sjunga! Kom och var med i gemenskapen och i den stora glädje det är att sjunga tillsammans med andra.

Brunnsängs kyrkokör

Alla är välkomna, inga speciella krav - förutom att du tycker om att sjunga!

Övning: Torsdagar kl 19:00-20:30 i Brunnsängs kyrka

Körledare: Kantor hans-lennart.dahl@svenskakyrkan.se, tfn: 08-550 914 66

Cittragruppen

Vi sjunger och spelar på dagträffar, äldreboenden och i kyrkan. 

Övning: Onsdagar kl. 14:00 i S:ta Ragnhildsgården
Körledare: jacob.molgaardlaustsen@svenskakyrkan.se, tfn: 08-550 913 54

Enhörnakören

Flerstämming vuxenkör, med blandad repertoar. 

Klicka här för tider och anmälan

För info, kontakta ansvarig ledare: emma.thorn@svenskakyrkan.se, kantor, tfn: 08-550 914 96

Hagabergs projektkör

Sjung med projektkören i vår! Vi övar i Hagabergs kapell.

Klicka här för tider och anmälan. 

Körledare: Dan Lindh, musikpedagog, tfn: 08-550 914 54,
e-post: dan.lindh@svenskakyrkan.se

Linakören

Vi är en ”Alla kan sjunga”-kör och hos oss finns plats både för dig som är van att sjunga i kör och för dig som är nybörjare. Tillsammans lär vi känna musiken och varandra.

Övning: Tisdagar kl. 17:30-19:00 i Lina kyrka.

Körledare: Kantor jonna.ypya@svenskakyrkan.se, tfn: 070-263 10 89

Motettkören

Övning: Torsdagar kl 19:00-21:00 i S:ta Ragnhildsgården
Körledare: Kantor olof.oscarson@svenskakyrkan.se, tfn: 08-550 914 84

Pohjantähdet (finska kören)

Övning: Onsdagar kl 12:30 i S:ta Ragnhildsgården
Körledare: Kantor olof.oscarson@svenskakyrkan.se, tfn: 08-550 914 84

Seniorkören

Alla är välkomna, inga speciella krav - bara du tycker om att sjunga!

Övning: Fredagar kl. 10:00-11:00 i Brunnsängs kyrka.

Körledare: Kantor hans-lennart.dahl@svenskakyrkan.se, tfn: 08-550 914 66

Tveta kyrkokör

Övning: Torsdagar kl. 18:00-19:30 i S:ta Ragnhildsgården
Körledare: jacob.molgaardlaustsen@svenskakyrkan.se, tfn: 08-550 913 54