Foto: Svenska kyrkan i Södertälje

Hovsjö kyrka

När bostadsområdet Hovsjö uppfördes i början av 1970-talet bestämdes att kyrkan skulle byggas integrerat med skola, fritidsgård, sporthall och kommunbibliotek. 1975 invigdes hela komplexet som med tiden kom att kallas Hovsjö hus, Hubben.

Kyrkans lokaler består av drygt två klassrumsmoduler. Kyrkorummet utgör knappt hälften av den totala ytan och invigdes som kyrka 1975 av dåvarande biskopen Åke Kastlund. Åren 1975-1983 var en turbulent tid i kyrkskolans historia då mer än tio olika präster hade ansvar för kyrkan.

I augusti 2009 skedde en stor brand varvid stora delar av Hovsjö hus helt förstördes av rök och vattenskador. Det senare gällde för kyrkans lokaler. Vid renoveringen gjordes lokalerna om och anpassades bättre efter verksamheten. 

Pandemin ställde Svenska kyrkan inför nya utmaningar och genom de lärdomar den gav oss har mycket i Hovsjö förändrats. Verksamheten har utökats med samlingar i vardagen jämte söndagens huvudgudstjänst.

Varje söndag firas mässa klockan 10. Kännetecknande är mixen av gamla och nya svenskar i alla åldrar. Gudstjänsten präglas av delaktighet och mångfald. Det finns alltid utrymme för fler att bidra med textläsning, bön eller liturgiska uppgifter.

På tisdagar 14 är det hantverkscafé, där människor möts över hantverk och fika, Vi firar en enkel andakt och övar på det gemensamma språket, svenska.

Torsdagens vardagsgudstjänst 14 präglas av enkelhet, musik och sång samt predikan på enkel svenska. Kyrkkaffet är då, liksom på söndagen, viktigt och får ta tid.

Kyrkan utifrån

Utifrån syns, särskilt kvällstid, de sju kyrkfönstren som beskriver frälsningshistorien. Fönstren är målade av en tidigare fånge på Hall. Kvällstid är de alltid belysta så de syns tydligt från utsidan.

Det 4,5 meter höga krusifixet utanför kyrkan är designat av Maria Jensson och tillverkat av Smedjan i Järna. Allt bekostat av insamlade medel där även andra församlingar bidragit.

Fina föremål inne i kyrkan

  • Altarvävnaden som föreställer Jesus - den gode Herden med omsorg om de små och svaga lammen. Bonaden är vävd 1983 av konstnären Axel Tomas från Lindås, Vissefjärda församling.
  • På altarets vänstra sida finns en enkel hylla med ett tänktvärt kors som tillverkats av granatsplitter från kriget i Libanon. Korset skänktes av förre rektorn Bengt Palm. Korset får sin särskilda innebörd i Hovsjö, platsen i Södertälje för många med rötter i Mellersta Östern.
  • Processionskorset med den segerkrönte Kristus av konstnären Eva Spångberg, G:a Hjelmseryd från 2002. Kyrkklockan, en av de sista i sin storlek som göts av Bergholz Gelbgjuteri i Sigtuna 1983.
  • Ljusbäraren i smide föreställande Kyrkans skepp med sin förlaga i en traditionell båt från medelhavet, är ett hantverk från 1995 och utfört av kallsmeden Yakoub Some från Hovsjö.
  • Många broderade kyrkliga textilier, altardukar, predikstolskläden, nattvardsklädnader i olika färger, stolor, allt tillverkat av förra Hovsjöbon och trogna församlingsmedlemmen Ritva Fällgren föreställande en mångfald av trons symboler.
  • Nattvardsssilvret som är en av de sista i bruk varande s.k. kronkalkarna med rötter i den svenska armén.
    Hovsjö kyrkas tabernakel, tillverkat i furu av kyrkoherden Sigurd Hjelmgren och färgsatt och dekorerat av konstnären Sven-Bertil Svensson, Mörbylånga församling.

Fakta Hovsjö kyrka (Södertälje församling)

Besöksadress: Gröndalsvägen 1

För bokning eller annan information om kyrkan, kontakta expeditionen tfn 08-550 913 50.

  • 60 personer/sittplatser
  • I  serveringslokalen 50 personer