Sång & Musik

Musiken spelar en stor och viktig roll inom kyrkan. Här finns en bred verksamhet från sång och rytmik från de allra yngsta till omfattande konsertprogram.