Kyrkoråd

Mandatperioden 2022-2025

Kyrkorådet, som är utsett av kyrkofullmäktige, utgör styrelse för pastoratet och består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Kyrkoherden är självskriven ledamot.

Kyrkoråd Södertälje pastorat 2022-2025

Ordinarie
Lars Johnsson, ordförande (S)
Karin Westin Granat, förste vice ordförande (C)
Anders Claesson, andre vice ordförande (POSK)
Rose-Marie Jakobsson (S)
Anne-Marie Larsson (SfkiE)
Ann-Louise Östling Lind (S)
Elisabeth Schellhase (S)
Anders Ekhem, tf kyrkoherede

Ersättare
Lars Göransson (S)
Vakant (BA)
Bo Johansson (ViSK)
Sven-Olof Järn (S)
Henric Larsson (POSK)
Johan Schönbeck (S)
Elisabet Sjöqvist (S)