Kyrkoråd

Mandatperioden 2019-2021

Kyrkorådet, som är utsett av kyrkofullmäktige, och utgör styrelse för pastoratet består av 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Kyrkoherde Ralph Sjöholm är självskriven ledamot.

Ordinarie

Lars Johnsson (s), ordförande
Rose-Marie Jacobsson (s)
Ann-Louise Östling-Lind (s)
Anders Claesson (posk)
Ulf Sundblad (posk)
Jani Raita (posk)
Curth Jacobsson (BorgA), vice ordförande
Christer Björk (SafkiEf)
Lennart Jacobs (SafkiEf)

Ersättare

Sven-Olof Järn (s)
Karin Östlund (s)
Jan Wattsgård (ViSK)
Lars Göransson (posk)
Stefan Bohm (posk)
Anton Corbell (posk)
Anita Hultquist (BorgA)
Ingegerd Johansson (SafkiEf)
Christine Gylefors (SafkiEf)

Sammanträdesdatum 2020

19 februari

18 mars

15 april

20 maj

17 juni

26 augusti

16 september

21 oktober

18 november

16 december