Kyrkoråd

Mandatperioden 2022-2025

Kyrkorådet, som är utsett av kyrkofullmäktige, och utgör styrelse för pastoratet består av 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Kyrkoherde Ralph Sjöholm är självskriven ledamot.

Kyrkoråd Södertälje pastorat 2022-2025

Ordinarie
Lars Johnsson, ordförande (s)
Karin Westin Granat, förste vice ordförande
Anders Claesson, andre vice ordförande
Rose-Marie Jakobsson
Anne-Marie Larsson
Ann-Louise Östling Lind
Elisabeth Schellhase

Ersättare
Lars Göransson
Curt Jacobsson
Bo Johansson
Sven-Olof Järn
Henric Larsson
Johan Schönbeck
Elisabet Sjöqvist