Foto: IKON

Be en bön

Bön är ett samtal med Gud. Du kan be med ord eller tyst i hjärtat. Du kan be om vad som helst och hur som helst - och du kan be var som helst; i kyrkan, i naturen eller i bilen på väg till eller ifrån jobbet.