Foto: IKON

Be en bön

Bön är ett samtal med Gud. Du kan be med ord eller tyst i hjärtat. Du kan be om vad som helst och hur som helst - och du kan be var som helst; i kyrkan, i naturen eller i bilen på väg till eller ifrån jobbet.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.