Foto: Johanna Persdotter

Pershagens kapell

Pershagen ett samhälle som började växa för mer än 100 år sedan. Med start av landsbygd med gamla torp och backstugor så har man idag ett eget område namngett till Pershagen.

Bränninge 1:4

I tidigt 1900-tal var bostadsbristen hög och ett problem för ny etablering av företag. I bristsituationer så frodas ofta kreativitet och så även här. Pershagen kom till år 1905 och fick då benämningen Bränninge 1:4. Bränninge gård var i flera avseenden en påverkande faktor fram till 1970 då Södertälje stad köpte Bränninge gård av byggmästare Baltazar Lundströms dödsbo.

Pershagen

Bränninge gård köptes av direktör August Finlöf 1897, men 1904 gick industri-mannen Johannes Lohman in som delägare av Bränninge gård. Det är nu som kreativiteten börjar då godsägare Justus Hellsten på Almnäs i Tveta köper en beteshage, kallad "hagen", av de ovan nämnda herrarna. Justus Hellsten satsar då på avstyckning för tomter på hagen som fick namnet Pershagen. Det var ingen rusning efter tomter och det skulle dröja ett antal år innan man kom igång.

Omkring 40 personer tror man har bott i Pershagen 1910 och vidare finns det sifferuppgifter för 1940 med 400 personer. 2010 var folkmängden i Pershagen 2216 personer.

Men varför finns det ett kapell i Pershagen?

Närmsta kyrkan Tveta var lite för långt bort. Sträckan påverkade negativt och i mitten av 1920-talet startade tanken om ett eget kapell. Prosten Knut Leijonhufvud och fru Hanna Hallström maka till dåvarande ägare av Bränningegård Henrik Hallström, tänkte kanske att "om inte människorna kommer till kyrkan så får kyrkan komma till människorna". 1928 bildades syföreningen Bränninge-Granliden! En mycket aktiv syförening som fick in pengar genom basarer och olika aktiviteter. 1931 fick det hela fart då Henrik Hallström donerade en tomt till det blivande kapellet. Stiftelsen Granlidens kapell bildades.

Byggandet

Byggandet startade 1935 då första spadtaget sattes efter sommaren. Med arkitekten Karl Martin Westerberg och byggnadsfirman Andrén Andersson uppfördes kapellet och söndag den 11 oktober 1936 invigdes kapellet. Kapellet invigdes av biskop Gustaf Aulén, Strängnäs stift. Pengarna räckte dock inte till klockstapeln, men 1956 den 23 september invigdes den av kontraktprost Knut Garde och komminister Lennart Tibell. Kapellet blev väl utnyttjat och under en tid fungerade även byggnaden som småskola tills den nya Pershagenskolan stod klar 1960.

Idag 2014 finns kapellet kvar på sin bergskant, vakande över sin församling. Trots att kapellet idag har 78 år på nacken så fortsätter verksamheter att bedrivas.

Beskrivning av fastigheten

Grundplanen är rektangulär med ett smalare, rakavslutat östparti som utgör kor. Husets 1½ våningar vilar på en hög souterrängvåning med sockel av sten. Dess utrymmen används till församlingslokaler. De övriga väggarna är av panelat trä under tegeltäckt sadeltak. Huvudingången är förlagd till en fritrappa vid södra långsidan och leder till ett förrum i husets västra del. Här finns församlingssal och kök. En trappa för upp till en mindre bostad i övre våningen. Husets östra del består av kyrkorummet som upptar hela byggnadens höjd. Det överhöjda innertaket är panelat

 

Fakta Pershagens kapell (Södertälje församling)

Besöksadress: Kapellvägen 15

Kapellet rymmer 50 personer. Kan möbleras om vid servering för 40 personer.

Är ej handkappanpassat.