Foto: IKON

Gravskötsel

Kyrkogården/begravningsplatsen är ett värdigt vilorum för de bortgångna. De är även en tillgång för besökande. En vacker och välvårdad plats som kan ge ro och tid till eftertanke. Ansvaret för begravningsplatsens skötsel delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavarna. Kyrkogårdsförvaltningen sköter de allmänna ytorna och gravrättsinnehavarna ansvarar för att hålla sina gravar i vårdat skick.

Vill du teckna ett löpande avtal eller ändra i ditt befintliga, kontakta Kyrkogårdsförvaltningens expedition, tfn 08-550 913 30 eller ladda ner gravskötselbroschyren nedan med beställningsblankett och skicka till förvaltningen.

Se de olika alternativen och prislista i vår Gravskötselbroschyr

Gravskötsel

Du har möjlighet att beställa gravskötsel för ett år i taget för den grav du har hand om. Kyrkogårdsförvaltningen garanterar att graven hålls i ett vårdat och värdigt skick. Förvaltningen kommer att:

  • Vårstäda under april månad, ta bort vinterdekorationer och putsa perenna växter.
  • Klippa gräset på graven under hela säsongen, oftast en gång per vecka.
  • Kantskära planteringsytan samt fylla på ny jord om det behövs.
  • Rensa planteringsytan från ogräs 3-5 gånger under juni-september.
  • Höststäda under oktober månad och ta bort sommarväxter.

Planteringsavtal

Komplettera ditt gravskötselavtal med något av våra planteringsavtal. Du kan välja mellan:

  • Ettårigt planteringsavtal som håller graven vackert dekorerad med säsongens växter.
  • Perennpaket som dekorerar graven med blommor som återkommer under flera år. De är mindre skötselkrävande och mer miljövänliga.

Gräsputs/Gräsklippningsavtal

Du kan teckna ett avtal som endast omfattar gräsklippning på graven. Då sköter du planteringsytan själv, medan kyrkogårdsförvaltningen klipper gräset på graven, putsar runt gravsten och gräskanter. OBS! Detta avtal kan inte kompletteras med planteringsavtal.

Om du sköter graven själv

Om du väljer att sköta graven själv, måste du tänka på att själv klippa gräs, putsa gräskanter och hålla planteringsytan fri från ogräs.

Gravlyktor och ljus m.m.

Gravlyktor får endast placeras ut på gravarna under perioden 1 september - 30 april. Om de står kvar under annan tid utgör de ett hinder vid gravskötsel. Av arbetsmiljöskäl är det inte tillåtet att använda föremål av glas, porslin och lösa stenar som dekoration på gravytan.

Adressändring

Om du som har tecknat gravskötsel eller är gravrättsinnehavare har bytt adress meddela detta till kyrkogårdsförvaltningens expedition, tfn 08-550 913 30.