Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Södertälje Besöksadress: Mälaregatan 4-6, 15171 Södertälje Postadress: Box 121, 15122 Södertälje Telefon:+46(8)55091350 E-post till Svenska kyrkan i Södertälje

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravsten

Gravrättsinnehavaren har rätt att sätta upp en gravanordning på gravplatsen. Många tror att en gravplats måste ha en sten, men så är inte fallet, det finns flera alternativ. Man kan välja att ha gravplatsen utan sten med enklare utsmyckning och plantering. Det finns inga krav på gravsten. Om man ändå väljer att ha gravsten finns vissa bestämmelser.

Gravstenen kan utföras i olika material, men inom gravkvarteren finns bestämmelser om utformning och placering. Detta bör särskilt beaktas då man väljer gravplats. Anhöriga bör ta god tid på sig efter begravningen och noga tänka igenom de möjligheter som finns.

Man måste ansöka om tillstånd till Kyrkogårdsförvaltningen för att få sätta upp en gravsten. Om en stenhuggerifirma anlitas så ombesörjer de ansökan om tillstånd.

Om du själv vill montera gravstenen, så ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen så ger vi dig råd och informerar om de bestämmelser som gäller.

Gravstenssäkerhet

Kyrkogårdsförvaltningen är ålagd att besiktiga uppsatta gravstenar. Besiktningen görs utifrån ett säkerhetsperspektiv för att undvika att såväl personskador som skador på gravstenen uppstår.
Några viktiga punkter i instruktionerna är:

  • ingen gravsten får luta mer än 3°–16° beroende på storlek
  • en gravsten ska klara 35 kg dragkraft utan att välta
  • alla gravstenar mellan 30 cm och 150 cm ska ha minst två dubbar
  • gravstenar över 150 cm måste bedömas individuellt
  • alltid vara minst två personer vid kontroll av dubb
  • gravstenar ska kontrolleras vart femte år

Berörd gravrättsinnehavare tillskrivs och uppmanas att åtgärda bristerna på gravstenen.

Ny instruktion

En instruktion för gravstenssäkerhet har utarbetats och blev klar i slutet av 2012 och instruktion för prövning av gravstenssäkerhet för monterade gravstenar. Nya monteringsanvisningar har också upprättas.

Monteringsanvisning gravstenar

Instruktion för prövning av gravstenssäkerhet

Gravsten är inget måste

Ibland har gravrätter lämnats tillbaka i samband med de pågående gravstens-kontrollerna. Kostnaden för att åtgärda stenen har i en del fall ansetts bli för hög. Men det finns alternativ som gör det möjligt att behålla gravrätten.

En gravplats måste inte ha en sten, det finns flera alternativ. Gravstenen kan tas bort eller läggas ned som en gravhäll. Man kan också välja att behålla gravplatsen utan sten med enklare utsmyckning och plantering.

Flytta gravsten

Om man önskar flytta en gravsten till en annan gravplats eller helt ta bort den från gravplatsen måste detta föregås av en skriftlig ansökan till Kyrkogårdsdelegationen.