Internationellt arbete

I den världsvida kyrkan delar människor tro och erfarenheter i solidaritet och gemenskap.

Svenska kyrkan bedriver ingen egen verksamhet utan samarbetar med lokala kyrkor och organisationer i länder över nästan hela världen. De känner behov och förutsättningar, de kan kultur och språk. Detta världsvida nätverk gör att kyrkorna når ut till fler människor än många andra organisationer.

Vi skickar personal när vi får en förfrågan om det från kyrkor och organisationer i det världsvida kyrkliga nätverket. Vi har omkring 50 utsända medarbetare.

ACT-alliansen

Sedan 2010 är Svenska kyrkans internationella arbete är en medlem i ACT-alliansen, som är ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete.

Alliansens uppdrag är att ge människor som är i behov av hjälp utifrån bättre förutsättningar till ett självständigt och värdigt liv. Genom att samordna och samla erfarenheter från medlemsorganisationerna kommer arbetet bli mer strategiskt och mer effektivt.

ACT-alliansen består av drygt 80 organisationer och arbetar i 130 länder runt om i världen. Många utför ett långsiktigt utvecklingsarbete och när områden de är verksamma i utsätts för en katastrof ställer de om sitt arbete för att möta denna. De finns på plats innan, under och efter det att en katastrof har inträffat.

ACT är en förkortning av Action by Churches Together.

Svenska kyrkans hemsida om det internationella arbetet kan du läsa mer om Svenska kyrkans internationella arbete och hur det organiseras: