Enhörna församlingsråd

Mandatperioden 2022-2025

Församlingsrådet i Enhörna består av 12 ledamöter; 7 ordinarie och 5 ersättare. Församlingsherden är - genom delegation från kyrkoherden - självskriven ledamot.

Församlingsrådet ska ansvara för gudstjänstlivets utformning, men också för andra frågor efter delegation från kyrkorådet.

Ordinarie

Maria Holmgren (SfkiE), ordförande
Johan Schönbeck (S)
Kristian Sihlén (S)
Britt-Marie Gylefors (SfkiE)
Stefan Bohm (POSK)
Maria Taquelim (POSK)
Hampus Frid, församlingsherde

Ersättare

Lennart Jacobs (SfkiE)
Christine Gylefors (SfkiE)
Johan Brink (S)
Cecilia Asp Paulrud (S)
Stellan Bengtsson (POSK)