Enhörna församlingsråd

Mandatperioden 2022-2025

Församlingsrådet i Enhörna består av 12 ledamöter; 7 ordinarie och 5 ersättare. Församlingsherden är - genom delegation från kyrkoherden - självskriven ledamot.

Församlingsrådet ska ansvara för gudstjänstlivets utformning, men också för andra frågor efter delegation från kyrkorådet.

Ordinarie

Maria Holmgren (SfkiE), ordförande
Johan Schönbeck (S)
Kristian Sihlén (S)
Britt-Marie Gylefors (SfkiE)
Stefan Bohm (POSK)
Maria Taquelim (POSK)
Hampus Frid, församlingsherde

Ersättare

Lennart Jacobs (SfkiE)
Christine Gylefors (SfkiE)
Johan Brink (S)
Cecilia Asp Paulrud (S)
Stellan Bengtsson (POSK)

Sammanträdesdatum 2022

Kl. 18:30 följande tisdagar

8 februari

8 mars

26 april

17 maj

14 juni

23 augusti

27 september

18 oktober

15 november

13 december