Enhörna församlingsråd

Mandatperioden 2019-2021

Församlingsrådet i Enhörna består av 12 ledamöter; 7 ordinarie och 5 ersättare. Församlingsherden är - genom delegation från kyrkoherden - självskriven ledamot.

Församlingsrådet ska ansvara för gudstjänstlivets utformning, men också för andra frågor efter delegation från kyrkorådet.

Ordinarie

Lennart Jacobs (SafkiEf), ordförande
Olov Karlsson (SafkiEf)
Jan Appelsved (SafkiEf)
Ingegerd Johansson (SafkiEf)
Karin Östlund (s), vice ordförande
Stefan Bohm (posk)
Christine Gylefors (SafkiEf)
Kiki Svee, församlingsherde

Ersättare

Vakant (SafkiEf)
Britt-Marie Gylefors (SafkiEf)
David Strömberg (s)
Vakant (SafkiEf)
Johan Schönbeck (s)

Sammanträdesdatum 2020

18 februari

31 mars

28 april

26 maj

25 augusti

29 september

27 oktober

24 november