Enhörna församlingsråd

Mandatperioden 2022-2025

Församlingsrådet i Enhörna består av 12 ledamöter; 7 ordinarie och 5 ersättare. Församlingsherden är - genom delegation från kyrkoherden - självskriven ledamot.

Församlingsrådet ska ansvara för gudstjänstlivets utformning, men också för andra frågor efter delegation från kyrkorådet.

Ordinarie

Maria Holmgren (SfkiE), ordförande
Johan Schönbeck (S), vice ordförande
Kristian Sihlén (S)
Britt-Marie Gylefors (SfkiE)
Carin Johansson (SfkiE)
Stellan Bengtsson (POSK)
Maria Taquelim (POSK)
Hampus Frid, församlingsherde

Ersättare

Christine Gylefors (SfkiE)
Johan Brink (S)
Cecilia Asp Paulrud (S)
Karin Thomasfolk (POSK)