Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Södertälje Besöksadress: Mälaregatan 4-6, 15171 Södertälje Postadress: Box 121, 15122 Södertälje Telefon:+46(8)55091350 E-post till Svenska kyrkan i Södertälje

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravningsombud

- en person som utses av Länsstyrelsen som en form av kontrollant

När staten och kyrkan skildes år 2000 var det inte längre självklart att begravningsverksamheten var en av kyrkans uppgifter. Alla människor ska begravas oavsett trosinriktning.

Eftersom kommunerna inte var intresserade av att ta ansvar för begravningsverksamheten konstaterades ändå att Svenska kyrkan var mest lämpad för detta.

Då infördes också begreppet begravningsombud, en person som utses av Länsstyrelsen som en form av kontrollant.

I Södertälje pastorat är det Sören Lekberg som är begravningsombud. Ombudets uppgift är bland annat att skaffa sig kunskap om önskemål om begravningsverksamheten från dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet ska också ta emot synpunkter och svara på frågor om begravningsverksamheten.

En annan uppgift är att kontrollera att begravningsverksamhetens budget är rimlig och att församlingens ekonomi har en klart avgränsad del för begravningsverksamheten.

E-post till begravningsombudet: soren.lekberg@bredband.net