Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Södertälje Besöksadress: Mälaregatan 4-6, 15171 Södertälje Postadress: BOX 121, 15122 SÖDERTÄLJE Telefon: +46(8)55091350 E-post till Svenska kyrkan i Södertälje

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förtroendevalda

Mandatperioden 2018

Under 2018 förbereds sammanslagningen av Södertälje pastorat och Enhörna församling och den nya organisationen leds interimt av ett interimsdelegerade med valda ledamöter från båda enheterna.

Interimsdelegerade fattar beslut i frågor som rör den nya organisationen från och med 2019.

I pastoratet är kyrkofullmäktige högsta beslutande organ och dess ledamöter väljs vid kyrkovalet vart fjärde år. 

Kyrkorådet utgör styrelse för pastoratet och varje församling har ett församlingsråd som styrelse. Det är pastoratets kyrkofullmäktige som utser kyrkoråd och församlingsråd.

Kyrkorådet har utsett följande delegationer:

Presidiet -  ett beredningsorgan till kyrkorådet för ekonomi- och organisationsfrågor.

Personaldelegation -  utsett att handha personalärenden som ej delegerats till församlingsråd, såsom gemensamma personalfrågor. t.ex. policies, avtalsförhandlingar för löner och vissa arbetsgivarfrågor.

Fastighetsdelegation - avser fastigheternas drift, underhåll samt ny- och ombyggnadsfrågor.

Budgetberedning - är ett beredningsorgan till kyrkorådet för budgetfrågor.

Kyrkogårdsdelegation - att under kyrkorådet svara för begravnings-verksamheten.