En grupp personer med olika funktionsvariationer står framme vid ett altare.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Funktionsvariationer

Delta i Angels på dina villkor.

Angels är en grupp för dig med funktionsvariation som träffas för att fika, prata om tro och liv, pyssla, leka, se på film eller gör andra aktiviteter som är anpassade efter gruppen. Vi avslutar träffarna med sång och andakt.

Angels medverkar också i Mässa för stödtecken, som firas en gång i månaden i Lina kyrka (se nedan).

Tid: Torsdagar (jämna veckor) kl 17:30-19:30

Hör gärna av dig till Pernilla Hammarström, 08-550 913 71, pernilla.hammarstrom@svenskakyrkan.se, för information eller om du undrar något.

Plats: Lina kyrka (Tegelbruksvägen 6, Södertälje)

Mässa med stödtecken

En söndag i månaden kl 11:00 firas en särskild mässa i Lina kyrka som är anpassad för att så många som möjligt ska kunna delta och få vara med på sina villkor.

Därför är fasta inslag en viktig del, med enklar och talande sånger. Dessutom jobbar vi med att flera sinnen får vara med. Delar av gudstjänsten är teckentolkad.

Efter gudstjänsten fikar vi alltid tillsammans.

För dig som beställer taxi är hämtning lagom ca kl 12:30.