Foto: Elisabeth Jonsson

Kyrkogårdsförvaltningen

Vi strävar efter att du som besökare ska finna våra kyrko- och griftegårdar vackra, välskötta och rofyllda, likväl som att kontakterna med oss ska upplevas som positiva.

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för drift och underhåll av begravningsplatserna inom Södertälje pastorat. Vi har ansvaret för att begravningslagens bestämmelser följs och att gravregister och gravkartor är aktuella. Förvaltningen omfattar kyrkogårdar, begravningsverksamheten, kyrkor och kapell.

Vi utför plantering och skötsel på gravarna på uppdrag av gravrättsinnehavare och kan ofta hjälpa till med olika praktiska saker du vill ha ordnat på kyrkogårdarna. Gemensamt för våra kyrkgårdar är att ha en personlig och miljövänlig prägel.

Minneslundar finns på Södertälje kyrkogård, Tveta kyrkogård och Ytterenhörna kyrkogård. En askgravlund finns på Södertälje kyrkogård.

Kyrkogårdsexpeditionen: Boka gravskötsel, Begravning och Gravsättning

Välkommen att höra av dig för att boka begravningsceremoni eller gravsättning inom Södertälje pastorat eller om du har frågor om gravrätter, gravskötsel eller övriga frågor om begravningsverksamheten.

 

För Kyrkogårdsfrågor: 08-550 913 30
För Begravningsbokningar: 08-550 914 00
E-post: sodertalje.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
Besöks-/postadress: Österåtvägen 1, 152 40 Södertälje

Telefontider Kyrkogårdsfrågor
Helgfria
Måndagar-torsdagar kl 10:00-15:00
Lunchstängt kl 12:00-13:00
Fredagar kl 09:00-12:00

Telefontider Begravningsbokningen
Helgfria måndag-fredag kl 09:00-15:00
Lunchstängt kl 12:00-13:00

Besökstider
Helgfria tisdagar - torsdagar kl 10:00-15:00
Lunchstängt kl 12:00-13:00

*Följande tisdagar öppnar Bokningen och Expeditionen kl 13.00.
2 maj
23 maj
30 maj


*Tisdagen den 30 maj är Bokningen och Expeditionen stängd.

Vårstädning på kyrkogårdarna

Under måndagen 24 april sätter vi på vattnet!

Under måndagen den 24 april kommer vi sätta på vattnet i kranarna på kyrkogårdarna.

Utskick för skötsel av gravplats

Just nu cirkulerar utskick som inte kommer från Kyrkogårdsförvaltningen

Gravlyktor, ljus och marschaller 1 maj - 31 augusti

Mellan perioden 1 maj - 31 augusti är det inte tillåtet att tända ljus på gravarna. Under denna period skall gravlyktor vara borttagna från gravarna och får inte förvaras bakom gravstenarna.

Marschaller är inte tillåtna på kyrkogårdarna eller begravningslatsen
Bland annat på grund av hög brandrisk

Viktig information!

gällande kistgravsättningar på Södertälje kyrkogård fr o m 1 mars 2020

Nya kistgravplatser på Tveta begravningsplats

bestämmelser gällande kistgravsättningar på Tveta begravningsplast fr o m 1 juni 2020

Tveta kyrkogård och begravningsplats

Nya servicestationer med bättre avfallssortering

Information

En begravningsbukett i form av ett hjärta av röda rosor står framför en kista.

Begravning

Med sorg och saknad hjälper begravningsgudstjänsten oss att ta ett värdigt och högtidligt farväl.

Begravningsombud

- en person som utses av Länsstyrelsen som en form av kontrollant

Bildarkiv