Kyrkogårdsförvaltningen

Vi strävar efter att du som besökare ska finna våra kyrko- och griftegårdar vackra, välskötta och rofyllda, likväl som att kontakterna med oss ska upplevas som positiva.

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för drift och underhåll av begravningsplatserna inom Södertälje pastorat. Vi har ansvaret för att begravningslagens bestämmelser följs och att gravregister och gravkartor är aktuella. Förvaltningen omfattar kyrkogårdar, begravningsverksamheten, kyrkor och kapell.

Vi utför plantering och skötsel på gravarna på uppdrag av gravrättsinnehavare och kan ofta hjälpa till med olika praktiska saker du vill ha ordnat på kyrkogårdarna. Gemensamt för våra kyrkgårdar är att ha en personlig och miljövänlig prägel.

Minneslundar finns på Södertälje kyrkogård, Tveta kyrkogård och Ytterenhörna kyrkogård. En askgravlund finns på Södertälje kyrkogård.

 

Kyrkogårdsexpeditionen

Välkommen att höra av dig för att boka begravningsceremoni eller gravsättning inom pastoratet eller om du har frågor om gravrätter, gravskötsel eller övriga frågor om begravningsverksamheten.

För Kyrkogårdsfrågor: 08-550 913 30
För Begravningsbokningar: 08-550 914 00
E-post: sodertalje.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
Besöks-/postadress: Österåtvägen 1, 152 40 Södertälje

Nya telefontider för Kyrkogårdsfrågor fr.o.m 1 december 2021

Helgfria
Måndagar-torsdagar kl 10:00-15:00
Lunchstängt kl 12:00-13:00
Fredagar kl 09:00-12:00

Telefontider Begravningsbokningen
Helgfria
Måndag-fredag kl 09:00-15:00
Lunchstängt kl 12:00-13:00

Besökstider
 Expeditionen är stängd för besökare, vänligen ring tel: 08-550 913 30  så hjälper vi dig.

* Onsdagen den 8 februari är Expeditionen och Bokningen stängda.

 

Gravlyktor och ljus

Mellan perioden 1 september - 30 april är det tillåtet att tända ljus på gravarna. Gravlyktor och gravljus med lock skall placeras inom planteringsytan på graven. 

*Observera att det inte är tillåtet med gravlycktor eller gravljus av glas i minneslundarna eller askgravlunden, gravljus får endas placeras på anvisade platser.

Marschaller är inte tillåtna på gravplatserna
Bland annat på grund av hög brandrisk

 

Trädvård på kyrkogårdarna

Den 21-23 februari kommer trädvård att utföras vid S:ta Ragnhilds kyrka. Vi hoppas på överseende med att det under perioden kan upplevas en aning stökigt på berörd kyrkogård.

En keramik-fågel på en gravsten. I bakgrunden står en kyrkogårdsarbetare.

Utskick om skötsel och tvättning av gravstenar

Just nu cirkulerar det utskick med erbjudande om skötsel och tvättning av gravstenar. Detta utskick kommer inte från oss. Våra utskick börjar levereras fr.om v. 4 och har Svenska kyrkans logga.