Kyrkogårdsförvaltningen

Vi strävar efter att du som besökare ska finna våra kyrko- och griftegårdar vackra, välskötta och rofyllda, likväl som att kontakterna med oss ska upplevas som positiva.

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för drift och underhåll av begravningsplatserna inom Södertälje pastorat. Vi har ansvaret för att begravningslagens bestämmelser följs och att gravregister och gravkartor är aktuella. Förvaltningen omfattar kyrkogårdar, begravningsverksamheten, kyrkor och kapell.

Vi utför plantering och skötsel på gravarna på uppdrag av gravrättsinnehavare och kan ofta hjälpa till med olika praktiska saker du vill ha ordnat på kyrkogårdarna. Gemensamt för våra kyrkgårdar är att ha en personlig och miljövänlig prägel.

Minneslundar finns på Södertälje kyrkogård, Tveta kyrkogård och Ytterenhörna kyrkogård. En askgravlund finns på Södertälje kyrkogård.

Foto: Veronica Fejbäck

OBS! Under tiden 1 maj till och med 31 augusti är det eldningsförbud på kyrkogårdarna alltså är det förbjudet med gravljus, marschaller och alla andra former av levande eld. 

Från och med början av maj finns det vatten i alla våra servicestationer ute på kyrkogårdarna. Uppe i skogen på Södertälje kyrkogård är det just nu en skada på bevattningssystemet som gör att vi har placerat ut vattentankar tillfälligt tills att skadan är åtgärdad. 

Tyvärr är fortfarande vår toalett avstängd som ligger i anslutning till expeditionsbyggnaden. Vi hänvisar till toaletten i gamla krematoriet på Södertälje kyrkogård, den ligger på ena kortsidan av byggnaden.

Kyrkogårdsexpeditionen: Boka gravskötsel, begravning och gravsättning

Välkommen att höra av dig för att boka begravningsceremoni eller gravsättning inom Södertälje pastorat eller om du har frågor om gravrätter, gravskötsel eller övriga frågor om begravningsverksamheten.

Kyrkogårdsfrågor
Hit ringer du gällande frågor om gravskötsel, gravrätt eller allmänna frågor rörande våra kyrkogårdar eller begravningsverksamheten.

Just nu är vår telefonlinje för kyrkogårdsfrågor stängd pga personalbrist.

Besökstider
Observera att expeditionen på kyrkogårdsförvaltningen för tillfället har stängt för besökare.

Begravningsbokningar
Hit ringer du för att boka gravsättning eller begravningsceremoni inom Södertälje pastorat.

För begravningsbokning, ring 08-550 914 00 under följande öppettider:

Helgfri måndag- fredag kl. 09:30-12:00

E-post: sodertalje.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se 

Besöks-/postadress: Österåtvägen 1, 152 40 Södertälje

Aktuellt på kyrkogårdarna

Ej folkbokförd i Södertälje Pastorat

Vad behöver du tänka på om du önskar att bli gravsatt inom Södertälje pastorat?

Viktig information!

Gällande kistgravsättningar på Södertälje kyrkogård

Nya kistgravplatser på Tveta begravningsplats

bestämmelser gällande kistgravsättningar på Tveta begravningsplast fr o m 1 juni 2020