Foto: IKON

Dopgudstjänsten

Dopgudstjänster i Svenska kyrkan följer en fast ordning. De psalmer som ska sjungas och de bibeltexter som ska läsas, brukar dopfamiljen och prästen välja tillsammans.

Det är alltid roligt om så många som möjligt - föräldrar, syskon, faddrar eller vänner vill ta aktiv del i dopet och kanske läsa en text, hälla upp dopvattnet eller be en bön. 

Vill ni ha en diktläsning eller kanske solosång, brukar det gå alldeles utmärkt!

Psalmförslag

21, 41, 68, 69, 193, 210, 246, 248, 344, 357, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 606, 607, 608, 723, 724, 744, 763, 774, 787 och 791.

Utöver dessa kan du välja en personlig favorit eller en psalm som anknyter till årstiden eller pågående högtider.