Foto: Magnus Aronson/IKON

Tro & Lära

För dig som vill mötas och samtala om andligt liv eller fördjupa dig mer i Bibeln och kristen tro

Andrum / Öppet samtal om tro

En stund med sång, musik, dikt och bön för eftertanke, meditation och Guds närhet.