Gula höstfärger på en kyrkogård.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Information Om Gravplatser

Alla som är folkbokförda i Sverige har rätt till en gravplats utan kostnad i 25 år

Ett stort fång med rosa blommor vid en gravsten.

Gravplats med gravrätt

Vad innebär det?

Närbild på en röd ros. En kyrkogård syns suddigt i bakgrunden.

Gravrättsinnehavare

Vad innebär det?

Gravplats utan gravrätt

Vad innebär det?