Gula höstfärger på en kyrkogård.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Information Om Gravplatser

Alla som är folkbokförda i Sverige har rätt till en gravplats utan kostnad i 25 år.