Gula höstfärger på en kyrkogård.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Information Om Gravplatser

Alla som är folkbokförda i Sverige har rätt till en gravplats utan kostnad i 25 år.

Ett stort fång med rosa blommor vid en gravsten.

Gravplats med gravrätt

En gravplats med gravrätt innebär en egen utmärkt grav. Exempel på gravplatser med gravrätt är en traditionell kist- eller urngravplats med gravsten. Gravrätten gäller i 25 år och kan sen förnyas.

Gravplats utan gravrätt

En gravplats utan gravrätt innebär en gemensam men anonym grav.

Närbild på en röd ros. En kyrkogård syns suddigt i bakgrunden.

Gravrättsinnehavare

Vad innebär det?