Enhörna församling

Enhörna eller Enhörnalandet är en halvö i Mälaren med vacker natur som ligger nordväst om Södertälje.

Enhörna består av Ytterenhörna socken och Överenhörna socken och motsvarar Enhörna kommundel i Södertälje kommun.

På Enhörnalandet finns ett flertal vackra, ålderdomliga byar. Nämnas kan Tuna, Stjärna och Aska.

I församlingen finns de två kyrkorna Ytterenhörna och Överenhörna kyrka.

Från 1 januari 2019 ingår Enhörna församling i Södertälje pastorat tillsammans med Södertälje och Östertälje församlingar.

Fakta om Enhörna församling

Verksamheter i Enhörna församling

Enhörnakören

INSTÄLLD. En vuxenkör som sjunger flerstämmigt. Körövning: onsdagar kl 18:00-19:30. Körledare: Emma Willforrd Thörn 08-550 914 96